— 2 min read

Vi tar hand om de nyanställda

Read 1754 times

Det finns skräckhistorier om att vara ny på jobbet. Man vet inte var man äter lunch, förväntningarna pressar axlarna mot golvet, man är ensammast i världen. Inte på inUse. Där har man utvecklat sitt program för nyanställda. – Man blir fantastisk väl bemött som ny, säger en av de senast anställda, Maria Håkansson, User Experience Designer.

Bli en av de nya! Se vilka tjänster vi söker folk till nu!

“Varje kväll går hela vårt kapital ut genom dörren”, säger Ingrid Domingues i början av introduktionen för nyanställda. Dessa dagar som är en del av det paket som möter den som börjar på inUse. “Vi har ett väldigt starkt varumärke, men det lever bara genom det som vi alla gör på vardagen när vi möter våra kunder”.

Paketet för nyanställda finns till för att man ska komma igång, känna sig välkommen och skapa trygghet. När du kommer in genom dörren har du en fadder som tar extra väl om dig första veckan, din utrustning finns på plats, och du har en lista att beta av med praktiska saker att göra, så att du direkt kommer in i arbetssättet. Och så får du direkt veta när du är inbokad på introduktionsdagar, då du dels får träffa alla andra nyanställda, men också får fördjupa dig kring vision och historia, kompetensutveckling, hur vi jobbar i uppdrag och vad det innebär att vara en bra inUse-konsult.

I början av maj var det dags för introduktionsdagar, denna gång i Malmö. Två dagar, inklusive middag med ledningsgruppen, och massor av tid för samtal för de strax över 20 nyligen anställda. ​

Sammanhängande introduktion

Sara Yxhage var en av dem som börjat på inUse senaste året.

– Som relativt ny var det extra kul att höra om inUse historia, att blicka bakåt. Då får man en bild av resan som inUse har gjort, man ser att bolaget utvecklas och att det händer grejer, säger hon.

Första introdagen fick man också ta del av kompetensutvecklingstänket inom inUse, vilket är en grundpelare för inUse som bolag, och för många ett av de viktigaste skälen att söka sig till inUse. Directors-strukturen, den styrda kompetensutvecklingen och den individuella kompetensutvecklingen beskrevs och diskuterades.

– Det är bra att man får en sammanhängande introduktion för hur saker och ting fungerar, säger Camilla Nilsson, Project Manager.

Det sociala är såklart prioriterat, det är bra snack under dagarna i pauserna, detta är en del av kulturen på företaget.

– Folk kommer fram och pratar, de är öppna och inkluderande. ”Kom hit och sätt dig, kom hit och ät med oss”, det sociala är väldigt omhändertagande, säger Maria Håkansson.

Förutom pauser och luncher var det en större social happening på halvvägs in på dagarna i Malmö. På kvällen var det middag med alla nyanställda och ledningsgruppen. Ett uppsluppet sätt att komma nära varann och få ansikten på alla snabbt och lätt.

Kärnvärden

”Vilka är inUse kärnvärden?”. Den frågan ställde Jon Karlsson, en av inUse mest seniora UX-strateger och designer, under andra introduktionsdagen. ”Vad tänker ni när ni hör kompetens, välvilja och engagemang?”. Så här lät det från några av de nyanställda.

“En attityd vi har mot varann, vi underlättar för samarbete och coachning kollegor sinsemellan.”

“Mjuka värden som är svåra att ta på, det är vi duktiga på här, man sugs in i den här mentaliteten.”

“Samhällsbyggande, att vi engagerar oss i rätt saker.”

“De externa sakerna till exempel From Business to Buttons-konferensen handlar också om det här – det finns som en grund, vi vill dela med oss av vår kunskap, många blir bättre. Det genomsyrar också Academy, det berör fler än bara vår affär.”

Hur jobbar inUse i uppdrag

En viktig punkt under introduktionsdagarna är att presentera och diskutera hur inUse jobbar i våra uppdrag. Hur nätverket av konsulter fungerar och hur man hjälps åt mellan uppdrag och mellan kontoren. Mycket praktiskt: incheckning, uppstartsmöten, checklistor, dokument från kund, tester, projektledning, coachning och utcheckning togs upp och behandlades.

Maria Håkansson till vänster och Cecilia Hermansson till höger.

– Jag har jobbat i tre veckor, så det kommer helt perfekt i tid. Vem som är ansvarig för vad – det är super-relevant och intressant. För även om det är likt det man gjort innan är det vissa stora skillnader. Det är det här vi ska, det är det här vi vill, säger Maria Håkansson.

Bli en av de nya! Se vilka tjänster vi söker folk till nu!