— 1 min read

Vet DU vad lix är?

Read 846 times

Lix.seInsåg för några dagar sedan att inte ens alla på inUse vet vad lix(index) är för något. Så med förhoppningen att detta kan vara ett matnyttigt tips för flera kommer här en kort förklaring.

Lix är ett index som anger hur lättläst en text är. Det baseras på matematisk formel som tar hänsyn till medelantalet ord i en mening och andelen långa ord. Den tar inte hänsyn till typografi eller de så populära sär skrivningarna men ger ändå en bra fingervisning om läsbarheten i en text. Lix utvecklades på 60-talet av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson och är det mest använda indexet för läsbarhet i Sverige. Exempel på vad lix.se ger som resultat kan ni se här, där jag har "lixat" vår egen blogg  inuseful.se:

Beräkning Antal meningar (M): 580 Antal ord (O): 3784 Antal ord med fler än 6 tecken (L): 1018 Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 6,52 Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 26,9 Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 33

Tolkning < 30 Mycket lättläst, barnböcker 30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext 50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter > 60 Mycket svår, byråkratsvenska

Om du själv vill testa din egen text eller webbsida gå till lix.se!