— 1 min read

Var smidig! Kommunikationen är poängen i Agil utveckling!

Read 1584 times

Kommunikation är svårt på riktigt. Det var bland annat det som man försökte adressera i Agile Manifesto, genom den första regeln “individuals and interactions over processes and tools”. Det går helt enkelt inte förlita sig på en kravspecifikation, oavsett om man väljer att dokumentera den som use cases, user stories, som en interaktionsdesign eller en prototyp.

Jag älskar norrmännens namn för Agile; Smidig. I det ligger att vara flexibel, utan att för den skull bli otydlig och skapa osäkerhet. Scrum, som är den vanligaste tekniken för ett agilt arbetssätt ger ett väldigt bra ramverk för tydlig dialog.

Vi får ofta frågor om UX och Scrum och vi märker att man ofta säger sig använda Scrum, men utan att tillämpa reglerna. Det vi särskilt reagerar på är att övertron på att själva förekomsten av user stories löser något. Att en lista av user stories i en backlog skulle vara det viktigaste, själva essensen av Scrum. Medan hela poängen istället är att listan i närtid är kommunicerad och överenskommen med teamet.

De user stories som ligger i sprinten har man diskuterat, sett varandra i ögonen, tagit i hand på, och lovat att bygga på utsatt tid. Och när man har en bra kommunikation så blir det så. Nästan alltid.

De user stories som ligger nära i backlogen är redan kommunicerade med teamet. De förstår dem och har haft synpunkter på dem. Några stories är diskuterade och överenskomna redan. Så om man på grund av mycket olyckliga omständigheter misslyckas med någon story i sprinten så är det alltså möjligt att lyfta in någon som ligger på vänt, utan att det behövs någon förklaring eller ytterligare kommunikation om själva storyn.

Kommunikationen är själva poängen. Om du valt att skriva User Stories eller Job Stories är, om inte egalt, så i vart fall mycket mindre viktigt. När teamet förstår och gillar beskrivningen och kan estimera hur lång tid det tar att bygga så är du hemma. Och när du bevisat gång på gång att estimaten håller och att leveranserna blir det du tänkt, så vet du att ni har en bra kommunikation i projektet.

Hur kommer man dit då? Hur skapar man den typen av kommunikation med teamet? Detta och mycket mer berättar vi mer om på vår kurs Effektstyrd SCRUM - Häng med du också! Här hittar du kursen: