As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Vår önskelista för 2016

Read 1353 times

Vad hoppas du att det nya året för med sig? Vi frågade tre inUsare om deras förhoppningar för 2016.

Pontus Stalin Ehrner, UX designer, vad hoppas du på?
– Att de företag jag jobbar med förändrar sina organisationer och processer för att jobba mer “design-sprint:igt” och prototypar mer. Dels för att kunna validera hypoteser snabbt men också för att jag känner att det är enklare att göra viss research när man har något “riktigt” att förhålla sig kring. Sen tror jag att det blir billigare i det långa loppet att investera mer brett tidigt och sen bara gå vidare med det som faktiskt fungerar. Jag har sett många dåliga produkter lanseras eftersom man investerat så mycket i dem att det blivit ohållbart att inte lansera dem.

På vilket sätt gör prototyping skillnad i arbetet?
– Prototyper är tydliga på ett sätt som statiska bilder och text inte kan vara. En prototyp fokuserar arbetet så att alla inblandade ser samma sak.

Pia-Karin Åkesson, marknadschef och regionchef på Stockholmskontoret:
– Nästa års stora händelse för mig som marknadschef är givetvis From Business to Buttons den 15 april, och jag har ju egentligen redan fått min önskan uppfylld eftersom Al Gore har valt att tala på just vår konferens! Men, om jag får lov att önska mig en sak till, så är det att alla våra gäster den dagen ska få varsin idé om hur de kan påverka världen så att den blir lite mer hållbar, och sen genomföra den idén. Tänk om 1 000 personer genomför en sak, och sedan sprider det vidare till fem personer – vi kan ju ofta påverka människor i våra yrken – då kanske vi lyckats hjälpa 5 000 människor med en förändring eller förbättring? Så, min önskan är 1 000 goda hållbarhetsidéer efter den 15 april!

Jonas Söderström, informationsarkitekt på inUse, vad är din önskan?
– Jag hoppas att 2016 blir året då även arbetsgivarsidan – och framför allt chefer och ledningar – börjar få upp ögonen för den digitala arbetsmiljön.

– Under 2015 har vi sett hur fler och fler fackförbund insett att detta är ett betydande problem för medlemmarna, och också tagit sig an frågan. Men ledningar och beslutsfattare är fortfarande märkligt oengagerade och omedvetna. Desto märkligare som det är helt uppenbart att en dålig digital arbetsmiljö har stora negativa effekter på lönsamhet och produktivitet.