As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Från turism till tjänstedesign – Välkommen, Mariangela!

Read 1575 times

Mariangela tycker att det är roligast när projekt är komplexa – det bevisar sig i hennes drömprojekt som vore att hjälpa politiker designa lagar för en mänskligare nutid och framtid. Ett varmt välkommen till vår nya kollega, som gjort en resa från att vara kommunikatör i Italien till tjänstedesigner Göteborg!

Mariangela, du kommer från en yrkesbakgrund där du arbetat inom turism i Italien. Kan du berätta lite om det?

– Ja, jag har arbetat nästan 10 år på Visit Sweden i Italien. Där har jag marknadsfört Sverige som destination och som land (genom nation branding i samarbete med Svenska Institutet, Business Sweden och UD).
Där jobbade jag som online kommunikatör, social media manager och skapade även kampanjer och evenemang tillsammans med partners från Sveriges besöksnäringen. Det har varit en väldigt rolig och berikande tid, där jag har fått chans att arbeta med drivna, entusiastiska och kreativa människor och där jag har fått äran att jobba med väldigt positiva värderingar. Mina olika roller har fått mig att växa och bli bättre på att arbeta upplevelse centrerat och med ett holistiskt perspektiv.

Hur kom det sig att du sadlade om till tjänstedesigner?

– Jag kände mer och mer att jag ville få en bättre förståelse för våra målgrupper, få ett tätare samarbete och samskapande med våra partners, samt undersöka nya affärsmodeller (eller i alla fall ifrågasätta den rådande affärsmodellen). Genom en kär vän upptäckte jag Service Design och när jag började fördjupa mig i ämnet genom böcker och artiklar förstod jag att jag äntligen hade hittat ”det”. Ett sätt som speglade mig som människa och en metod för att hitta svar på mina frågor. Jag anmälde mig till masterutbildningen i Service Design på Politecnico i Milano.

Vad är det som turismindustrin kan dra nytta av med att ha ett service design-tänk?

– Besöksnäringen är ett system gjord av olika delar som är beroende av varandra – du kan ha fantastiska kulturupplevelser men om infrastrukturen, transporten, maten, boende inte är utvecklade kan du inte dra nytta av dem. Där är systemtänkande och samskapande av jättestor vikt. Tjänstedesigners kan hjälpa till att coacha och facilitera i dessa aspekter.

– Dessutom lider turistbranschen (som många andra branscher) av brist på en djup kunskap om sina slutkunder. Man är fortfarande fast i ”målgruppstänk” och förlitar sig på enkäter och marknadsundersökningar och ofta når man otillfredsställande resultat för att man inte har förstått sig på turistens verkliga behov och drivkrafter. Turistbranschen är en upplevelsebranschen och att jobba med gedigen undersökning, samt användarresor och tjänstekartor skulle underlätta avsevärt uppnåendet av affärsmål.

Vilka typer av projekt tycker du om att jobba med?

– Det roligaste med att jobba som tjänstedesigner är att man lär sig så mycket nytt varje gång! Så i princip är alla projekt roliga. Men jag tycker att det är roligast när projekt är komplexa och har både fysiska och digitala beröringspunkter. Som många andra designers har jag en önskan om att göra livet bättre för människor så jag är intresserad av projekt som berör samhällsfrågor och hållbarhet.

Har du något drömprojekt?

– Jag skulle som sagt vilja jobba mer aktivt i samhälls- och hållbarhetsfrågor. Det vore en dröm att hjälpa politiker designa lagar för en mänskligare nutid och framtid där vi kan leva närmre vår sanna natur och med naturen!

Vad är din styrka som tjänstedesigner?

– Nyfikenheten, en medfödd optimism och ett stort intresse för människobeteende. Jag har också lätt att se helheten och samtidigt kunna fokusera på detaljer. Jag tycker att jag är bra på att coacha och driva projekt framåt, har exempelvis arbetat som lärare och projektledare i tidigare anställningar.

Hur kommer det sig att du idag jobbar på inUse i Göteborg?

– Jag kände till InUse genom From Business To Buttons-konferensen och från de olika seminarier som inUse arrangerat genom åren. Dessutom lärde jag känna några medarbetare genom ett Service Design network i Göteborg. Jag hade fått intrycket att inUsare var väldigt passionerade över sitt jobb och brann för kunskapsdelning, vilket jag tyckte var väldigt attraktivt så det kom naturligt att söka mig hit. Nu när jag jobbar här inser jag att jag hade rätt.


Vill du också bli en del av inUse i Malmö, Göteborg eller Stockholm? Kontakta oss