As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 3 min read

Directorn varnar: UX-området fördummas

Read 2308 times

David de Léon, Director of User Experience Design, är glad över att UX-sfären fått inflytande och spridning det senaste decenniet. Men det finns samtigt vissa risker att ta hänsyn till. – Det har skett en fördumning inom UX-området, säger han.

För tio områden har vi utsett Directors. Det är områden där vi vill fortsätta växa och vara ledande: Business Design, Digiphysical Design, Design Leadership, Service Design, Human Centered AI, Impact Management, Research, UX Design, Sustainable Design och Visual Design. Vi intervjuar alla våra Directors i en serie på bloggen, turen har nu kommit till David de Léon som är Director of User Experience.

Vi ska återkomma till hans varning kring fördumningen av området. Vi börjar med att förstå vad som driver denna Director inom ett av inUse flaggskeppsområde, User Experience.

– Det är galet intressant att förstå vad folk behöver, och vill ha, de kontexter som människor agerar inom, den teknik som behövs för att bygga saker, samt den affärsmässiga grund som gör allt detta möjligt, säger David de Léon.

– Kombinationen av affär, psykologi, kultur, estetik, kommunikation, teamwork och teknik är en ovanligt rik och stimulerande mix. Den är svår att hitta någon annanstans. Jag drivs av den intellektuella glädjen i att lösa problem tillsammans med andra, samt kicken jag får när vi hittar på och bygger grejer som är helt nya för världen.

David har över 20 års erfarenhet inom design – först som doktorand i kognitionsvetenskap, sedan som user researcher och designer på Sony, följt av konsultarbete på inUse. Men det finns än mer som ligger bakom hans engagemang kan man ana.

– Jag har breda intressen inom närliggande designområden, som film, teater, datorspel, seriekonst och trolleri. Jag läser också mycket och brett. Älskar att flytta insikter från en domän till en annan. Roligaste läsningen i sommar var nog boken “Amaze” av Ferdinando Buscema och Mariano Tomatis. En bok om magisk upplevelsedesign av två trollkarlar.

Vill inte muttra plattityder

Som Director på inUse ska man säkra och utveckla företagets kompetens inom respektive område. Rollen ger skapar tydlighet för alla medarbetare. De vet vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd. Samtliga Directors på inUse håller också ständigt utkik efter bra saker som tas fram i projekten och ser sedan till att sprida insikter, exempel och metoder inom företaget.

– Att vara director på inUse innebär att man även jobbar aktivt i olika kundprojekt. Det är viktigt att man får brottas med riktiga designproblem om man ska kunna coacha andra på ett meningsfullt sätt. Annars är risken att man blir en tyckare som står och pekar på skärmar och muttrar plattityder.

En Directors varning

Men låt oss gå tillbaka till varningen om att allt inte är frid och fröjd inom User Exeperience Design-området. Vi hörde upprörda ord om utvecklingen. 

– Den spridning och inflytande som området har fått är glädjande att se. Idag behöver man inte missionera och förklara behovet av god design på samma sätt som man var tvungen att göra för tio år sedan. Samtidigt har det skett en viss kommodifiering – en från början tekniskt avancerad produkt blir en standardprodukt – av området och en kanske till och med en fördumning.

Hur menar du?

– Jo, idag finns det många fler designers, och det finns ett överflöd av enkla verktyg och resurser. Till exempel, kan man idag ladda ner en mall med färdiga iOS-komponenter, kika på några appar i App-store, och sedan klippa och klistra ihop en design som liknar det som redan finns, men utan att egentligen förstå vad det är man gör, eller vad man har skapat. Det är ibland lite för lätt att göra design. Jag ser också en fixering vid yta samt en överdriven besatthet av nya designverktyg. 

– Vad vi inte får glömma är det som på riktigt bidrar till att en design fungerar, som gör det möjligt för en användare att få gjort det som hon behöver få gjort, och som samtidigt skapar en hållbar affär för den aktör som investerat i framtagandet av designen.

Men hur gör man då? Om man ska ”göra det på riktigt”. Det är ju lätt att säga…

– Det som utmärker inUse, och som var en av anledningarna till att jag valde att arbeta här, är hur vi alltid grundar vår design – i research, i kunskap om mänsklig kognition, och genom att bygga och testa prototyper – och att vi alltid har blicken riktad mot att skapa värde för våra uppdragsgivare och för deras kunder. Vi vill lösa rätt problem, skapa värde, och sedan säkerställa att vi levererar det värdet. 

Hur detta bidrar till ett affärsvärde?

– Vi hjälper våra kunder att hitta rätt sak att bygga, jobbar för att säkerställa att vi dragit i väg i rätt riktning. Sedan designar vi saker som faktiskt funkar och som skapar värde i varje ögonblick. Vi ser till att välja rätt lösning. Den behöver inte alltid vara flashig, tekniskt komplicerad, eller snygg. God design är ofta omärkbar. Att ta bort behovet av en app, till exempel, kan ibland skapa mer värde, än att ta fram och utveckla appen.

Ta kontakt med våra Directors här!