As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Trygghet i att utveckling ger affärsvärde för Skola24

Read 2062 times

Skola24 ville ha hjälp med att pricka rätt med sina produkter, att de verkligen ska skapa värde för kunderna. inUse har hjälpt till att bygga en designorganisation där man styr mot effekt och användarcentrering.

– Det är fantastiska saker vi kommit fram till, verkliga aha-upplevelser. Ett hypotesdrivet sätt att jobba där man kan känna sig trygg innan man går in i systemutveckling, att det kommer ha ett affärsvärde, säger Tommy Mossberg, produktchef på Skola24.

Skola24 erbjuder tjänster för kommunikation kring närvaro och scheman för skolan, elever, personal och vårdnadshavare. Man är en stor aktör och man vill såklart ge goda upplevelser, vilket ju är en utmaning.

– Det finns historiskt i vårt företag en närhet till användarna, men vi kände att vi inte prickade rätt tillräckligt ofta. Både vi och kunderna kunde känna att man hade kunnat nå längre när produkterna mötte marknaden. Vi behövde hitta arbetsmetoder som skapar verkligt värde för kunden, säger Tommy Mossberg, produktchef på Skola24.

– Vi ville bli mer rörliga – jobba leant och agilt – kunna snabbt navigera om. Så då fastnade vi för inUse med det effektstyrda och användarcentrerade, där man tittar på kvalitet med intervjuer och användningstester och sen itererar fram en design som gör skillnad.

inUse fick dels i uppdrag att se över en del av produktportföljen som hade en del brister, dels att genomföra en effektkartläggning där. 

– Dessutom fick inUse i uppdrag att ta fram en designprocess för Skola24. Hur man ska få ihop alla delar av företaget i denna process – produktledning, utveckling och arkitektur. 

– Denna designprocess ville vi sen fortsätta samarbeta kring, samtidigt som vi vill äga den själva.  

Ny process, ny avdelning

inUse bistod med ett team där man dels jobbade operativt men samtidigt strategiskt. Man stöttade i att sätta upp en helt ny UX-avdelning.

– Vi har en ny avdelning på plats som heter UXA, UX och arkitektur, som samarbetar med it-avdelningen. Det finns överhuvudtaget en växelverkan mellan lösningsarkitektur och teknik på ena sidan och UX och användarperspektiv på andra.

Och i det operativa jobbade man med produkterna.

– Det är fantastiska saker vi kommit fram till, verkliga aha-upplevelser. Ett hypotesdrivet sätt att jobba där man kan känna sig trygg innan man går in i systemutveckling, att det kommer ha ett affärsvärde. Vi har fått ett stort “gilla” från ledningen. Vi har bland annat släppt en ny mobilapp efter att vi fått upp arbetet med vår designprocess och avdelning och den har fått mycket bra bemötande.

Görbarhet, användbarhet och värdeskapande

Det gällde att få helheten att sitta ihop i alla delar av Skola24.  

– Vi fattade tycke för värdeord som inUse gav oss: balans mellan görbarhet, användbarhet och värdeskapande, säger Tommy Mossberg.

Nu finns en etablerad designprocess som stödjer ett effektstyrt och användarcentrerat arbetssätt och kunskapen om hur lyckat designarbete går till sprider sig i organisationen. Det finns också en ny syn på vad man försöker åstadkomma.

– Nu kan vi prata med våra kunder kring den effekt vi vill skapa. Fokus på vilket värde i användning istället för enskilda funktioner.  

– Varför man har ett närvarosystem – värdet är skapa en ny generation starka barn som blir samhällsindivider som klarar sig bra, inte bara att alla lärare satt ett kryss i en ruta – det är ju inte intressant i sig.

Detta är också något som blir ett tydligt värde för hela affären.

– Man förväntar sig mer av ett it-system idag. Om nåt bjuder motstånd, då avvisar man det och går till något annat, så det blir tydligt en affärsmässig del detta. UX är en konkurrensfördel och en strategisk viktig frågeställning, vi vet att det vi utvecklar skapar värde.

– Slutanvändaren gillar det och vill bli en ambassadör – Skola24:s varumärke stärks.

– Nu kan vi förmedla budskapet att det är värdeskapande att köpa tjänster fån Skola24, avslutar Tommy Mossberg, produktchef på Skola24.


Vill du också prata om hur effektstyrning och designprocesser skulle kunna hjälpa er? Tveka inte att kontakta oss på inUse för en avstämning om hur vi skulle kunna stötta er i arbetet.