— 3 min read

Tillgänglighet är den nya normen

Read 3407 times

Många tänker nog spontant på tillgänglighet som en granskning eller en check som görs i slutfasen av ett projekt. I bästa fall görs en granskning för att till exempel kontrollera att färgkontrasterna håller. Det kan också handla om att säkerställa koden är strukturerad så att skärmläsare kan plocka upp relevant innehåll. För ett par år sedan kom jag i kontakt med begreppet "Design för alla" och det förändrade min syn på tillgänglighet.

Design för alla handlar om att redan från början ta höjd för behov som ligger utanför det som vi tänker på som "normalt". En bra start är att inse att det inte finns så särskilt många normala människor eller medelmänniskor.

I designkretsar är det vanligt att prata om Double Diamond, den dubbla diamanten för att förklara designerns arbete. Det är en visualisering av designprocessen som visar på att processen innehåller mycket mer än utformningen av en lösning. Den första diamanten går ut på att undersöka vilka behov är som är viktigast att lösa. Det är då det finns en chans att verkligen förstå hela variationen av förmågor hos människor.

Double Diamond är namnet på en designprocessmodell som populariserades av British Design Council 2005.

Själv skäms jag för att erkänna att jag länge tänkte på funktionsvariationer som något som inte riktigt berörde mig och mitt arbete som designer. Jag stötte på kollegor med en stark passion för tillgänglighet. Jag arbetade för myndigheter med höga krav på tillgänglighet och förstod lite mer. Men det som verkligen fick mig att fatta var de kognitiva problem jag själv brottades med efter en utmattningsdiagnos. Plötsligt fick jag svårt att koncentrera mig och läsa enkla instruktioner. Jag som alltid har haft lätt för teori. Ibland fattade jag impulsiva beslut eller lyckades inte fatta beslut alls... Allt detta är vardag för människor som har diagnosen ADHD.

Blir bättre upplevelser för alla

Forskning visar att genom att skapa design som fungerar för alla variationer av förmågor, både livslånga och tillfälliga, skapas bättre upplevelser – för alla. 

Varje morgon varannan vecka åker jag buss till skolan med mina två barn som är sex och nio år. Innan sexåringen lärde sig läsa, brukade barnen trycka på knappen för synskadade. En röst läser då upp bussarnas nummer och hur lång tid det är kvar tills de kommer. De tyckte att det var jätteroligt att få rösten att prata och det förgyllde deras upplevelse när vi ibland fick vänta i tio långa minuter. Det väckte också mitt yngsta barns nyfikenhet kring vad som stod på den digitala skylten. 

Ett annat exempel är att för barn med diagnos inom autismspektrat är det hjälpsamt med så kallat bildstöd. Text och bildsymboler som visar vad som händer under dagen och i vilken ordning. Detta togs från början fram som ett specialpedagogiskt stöd. Nu för tiden sitter detta längst fram på tavlan i nästan alla klassrum på lågstadiet. Men även vuxna mår bättre av tydlighet och struktur.

Överblick och förståelse

I jobbet som designer är en av de vanligaste bristerna på till exempel en webbplats avsaknaden av överblick och förståelse för vad som händer sedan. För några år sedan jobbade jag med en tjänst för de som ska sälja sin bostad. Våra intervjuer visade att många som sålde för första gången inte hade en klar bild över processen och vad som händer i varje steg. Det var avgörande för tjänstens framgång att vi gjort kvalitativ research där och då för just det projektet. Vi använde också oss av designprinciper baserade på erfarenhet av vad som fungerar för de allra flesta människor, oavsett förmåga.

I det fallet blev en tidslinje med symboler lösningen tillsammans med en att-göra-lista som lyfte vad som skulle göras i det steget av försäljningen. Längre ner på sidan visade vi artiklar från mäklarens webb med relevans för det aktuella steget av processen.

Tillgänglighetsgranskning

Vill du lära dig mer om hur man skapar digitala produkter och tjänster för alla? Vill du prova på hur det är att vara utan ett eller flera sinnen? Du kanske står inför en utmaning att tillgängliggöra era digitala kanaler, men vet inte var du ska börja och hur du på bästa sätt genomför projektet? Kontakta oss, så hjälper vi dig!

För att göra det lättare att ta det första steget mot en tillgänglig webbsida eller app, har inUse tagit fram ett erbjudande inom tillgänglighet som vi kallar Tillgänglighetsgranskning. Den tar åtta dagar att genomföra, har ett fast pris och tydliga leveranser. Läs mer om tillgänglighetsgranskningen här.

Designfrukost om tillgänglighet

Den 22 juni bjuder vi in till en inspirationsfrukost på vårt kontor i Stockholm. 

Kom förbi och lär dig mer om vad det innebär tillsammans med oss. Tid, plats och anmälan hittar du här!