Posts tagged with “service-design”

Page 2 of 7

”AI är en annan sorts best”

Det är viktigt och intressant för framtiden. Och intresset var såklart stort när inUse ordnade rundabordssamtal under Almedalsveckan med ÅF …

  — 2 min read