As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Posts tagged with “jeff-veen”

Page 1 of 1

Är du en chef eller ledare?

Vår konferens FBTB har som vanligt UX-fokus, men i år lyfter många av talarna upp utmaningar som många säkert känner …

  — 1 min read