Posts tagged with “inkluderande-design”

Page 1 of 3

Guide till Inkluderande design

All design har potential att inkludera eller exkludera användare. Ju fler användare som exkluderas, desto mindre blir nyttan för verksamheten. …

  — 2 min read