Posts tagged with “hbtq”

Page 1 of 1

Inkluderande design

Har du någon gång tvekat om du skulle klicka i ”kvinna” eller ”man” i ett formulär på webben? Varit osäker …

  — 1 min read