Posts tagged with “effektkartlaggning”

Page 1 of 7

Smartare bibliotek

Hur kan folkbiblioteken i Sörmland samarbeta för att stärka sin egen verksamhet och ge sina användare ett mer jämlikt utbud …

  — 3 min read