As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Posts tagged with “blogg100”

Page 1 of 18

Friktion avgör användandet

Tålamodet för digitala tjänster vi interagerar med som konsumenter är otroligt kort. Men när det kommer till IT-lösningar vi använder …

  — 1 min read