Posts tagged with “agile”

Page 1 of 2

I could be wrong

I attended Scrum Gathering in Phoenix, where Mike Cohn did a lightning opening keynote speech. His message to question your …

  — 2 min read

Är agilt så bra som vi alla säger?

För att kunna besvara frågan måste vi först utvärdera vilka möjligheter och utmaningar som finns i er verksamhet och ställa …

  — 3 min read