As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Posts tagged with “agil”

Page 1 of 1

Agil test - Vilka utmaningar får du?

När vi vill prestera på en högre nivå eller producera högre kvalitet räcker det inte med att tillämpa nya tekniker …

  — 6 min read