As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

April, april!

Read 1519 times

Som flera av er misstänkt så var vårt inlägg igår om Hamburgermenyn bara ett aprilskämt. Men här kommer lite inspiration om symbolutformning!

Symboler kan vara ett effektivt sätt att kommunicera på när man:

  • Vill vara språkoberoende (och kanske t.o.m. nå icke-läskunniga, som barn eller analfabeter).
  • Har begränsat med yta.
  • Vill utnyttja att vi människor är visuella varelser och gillar bilder.
Symboler kan delas upp i tre kategorier:
  • Avbildande symboler; piktogram
  • Symboliska symboler
  • Konventionssymboler
Avbildande symboler är lättast att skapa och lättast att tolka. Ett bra exempel är t.ex. trafikmärket ”Varning för älg”:

Att skapa en symbolisk symbol kräver mera arbete och det är inte säkert att alla kan tolka den. T.ex. är det kanske inte helt uppenbart för den som är van vid att äta med ätpinnar att en symbol med kniv och gaffel signalerar att det finns en restaurang i närheten.

Konventionssymboler skapar man med utgångspunkt att de ska vara lätta att känna igen, och inte ska gå att förväxla med andra symboler. Men de är omöjliga att tolka utan måste läras in. Två exempel i vägmärkesfloran är t.ex. ”Nedsatt syn” och ”Nedsatt hörsel”:

     
En minnesregel för dessa två symboler är i alla fall att ordet ”blind” har fem bokstäver och ordet ”döv” har tre bokstäver – alltså antalet prickar i respektive symbol.
 
Ibland blir en symbolisk symbol i realiteten en konventionssymbol, eftersom tolkningen är för svår. Ett exempel är varningssymbolen för radioaktivitet:
     
 
Långt ifrån alla betraktare inser att symbolen föreställer en atomkärna som strålar, och IAEA, International Atomic Energy Agency, lanserade 2007 en ny symbol (till höger) som ska vara mera intuitiv. (Tyvärr blir den betydligt mera komplex.)
 
Delsymbolen med skallen och benknotorna är sedan gammalt en symbol för ”gift”, men det har gjort studier som visade att barn har tolkat den som ”medicin som är bra för skelettet”…

Inom IT-branschen är Microsoft-symbolen för ”Spara”, bilden av en 3,5-tums diskett ett exempel på en symbol som från början var avbildande, men efter hand har fysiska disketter försvunnit och för yngre betraktare blir det därför en konventionssymbol.

     
Det finns faktiskt en internationell standard som istället föreskriver en annan, mera generisk symbol för ”Spara”; en mapp med en pil, men väldigt få system har använt den – IBM:s Notes är ett av få exempel. Det finns också andra initiativ att skapa en mera generisk symbol.
 
Kanske kan vi betrakta den vedertagna diskettsymbolen som IT-världens motsvarighet till den lika vedertagna symbolen för ”Järnvägskorsning utan bommar”? Den visar ju inte ett nutida X2000-tåg utan ett sedan länge pensionerat ånglok. Däremot har man en modernare loktyp i symbolen för järnvägsstation. (Har ni förresten tänkt på att lok alltid har tre strålkastare i fronten, så att man på långt håll ska kunna se skillnad på lok och bilar?)