— 5 min read

Slipp artiga komplimanger på din presentation – få feedback som gör skillnad

Read 2255 times

Med några enkla kort som delas ut i publiken kommer du som föreläsare kunna utveckla dina presentationer med minimal tid och ansträngning. David de Léon ger dig genvägen till att snabbt hamna på samma nivå som de bästa TED talk-föreläsarna.

Jag är trött på att inte få användbar återkoppling på mina presentationer. Det är genom återkoppling som jag kan bli bättre. Tyvärr är återkoppling oftast frånvarande, eller så är den vag och artig. Kanske säger någon att min presentation var bra. Det är givetvis trevligt, men det hjälper mig inte att göra den bättre. Jag behöver veta vad som var bra, och varför. Jag behöver veta vad som saknas, ska klippas bort eller göras om. När, till exempel, var jag begriplig och engagerande? När var jag inte det? När blev jag lite tråkig eller vag och du tappade koncentrationen?

Att ge bra återkoppling är inte lätt. Minst två saker tycks stå i vägen:

  1.  Det är obekvämt att ge återkoppling. De flesta är rädda att den som får återkopplingen ska känna sig kritiserad och bli sårad, kanske t.o.m. arg.
     
  2. Det är svårt att veta exakt vad man ska ge återkoppling på. Vad gör en presentation bra eller dålig? Vad ska man fokusera på? Hur ska man framföra återkopplingen så att den kan användas av den som får den?

När något är både svårt och obekvämt, och vi inte måste göra det, vad händer då? Rätt. Vi låter bli.

Jag har därför tagit fram ett enkelt verktyg som löser problemen ovan. Det är en liten uppsättning med kort som man delar ut till folk i publiken innan man presenterar. Är presentationen online kan man skicka ut enskilda kort. Varje kort ger förslag på en specifik aspekt av presentationsteknik att uppmärksamma och ge återkoppling på.

Genom att du delar ut korten ger du tillstånd till personerna som får korten att ge dig återkoppling. Det råder inte längre något tvivel om att återkoppling är önskad. 

Om du tycker att det är obekvämt att ta emot återkoppling kan jag rekommendera att du läser mitt blogginlägg med olika tankeknep som ändrar hur det känns att ta emot återkoppling. 

Varje kort riktar in sig på en specifik aspekt av presentationsteknik. Det gör det enklare för den som ska ge återkoppling. De vet vad de ska fokusera på, de behöver inte tycka till om allt, och det är tydligt att man har fått lov att kommentera på den aspekt som kortet handlar om. Faktum är att det nu kan bli jobbigt för personen att inte säga något.

När du delar ut korten står det dig fritt att plocka bort vissa kort, lägga in dubbletter, eller skriva egna kort. Det är många kort i just den här uppsättningen som fokuserar på själva framförandet, och färre om själva innehållet i presentationen.

Om du tycker att det är framfusigt att dela ut korten kan du välja att först fråga om det finns folk som kan tänka sig att hjälpa till. En annan variant är att låta folk välja vilken aspekt de vill ge återkoppling på. Men bäst är att bara dela ut korten som om detta hörde till den vanliga rutinen när du presenterar.

Finns det tid är det inte dumt att få muntlig återkoppling direkt efter din presentation. Finns det inte tid till det så finns korten även som små formulär som man kan fylla i och lämna in.

Korten och hur de används är under utveckling. De behöver prövas och förfinas i praktiken. Jag tar därför tacksamt emot återkoppling på vad som funkar och inte funkat när du har använt dem.

Här är korten i tre varianter:

Resten av den här bloggposten återger vad som står på korten så att du inte behöver ladda hem pdf:en. I slutet ger jag också några tips på var du kan läsa mer om presentationsteknik.
 

Aspekter av presentationsteknik att ge återkoppling på

Budskapet

Anta att presentatören har ett budskap som hen vill få fram. Vad tror du att det är? Testa att återge budskapet för den som presenterar, så kan de se hur väl de lyckades föra fram det.

Vad tror du att talaren vill ska hända efter presentationen? Finns det något i presentationen eller i framförandet som stärker budskapet och som talaren verkligen ska behålla till nästa gång?

Om presentatören skulle ändra på en sak i presentationen eller i framförandet, vad skulle det vara?

Tydlighet och pedagogik

Hur lätt var föredraget att förstå och följa? Om det tog dig en stund innan du fattade vad det handlade om, var någonstans i föredraget trillade polletten ner? Fanns det partier som du hade svårare att förstå? I så fall vilka?

 Var det lagom med innehåll? För mycket? För lite? Finns det något i presentationen eller i framförandet som talaren verkligen ska behålla till nästa gång?

Om presentatören skulle ändra på en sak i presentationen eller framförandet, vad skulle det vara?

Trovärdighet

Underbyggdes olika påståenden av fakta? Litar du på det som sades i presentationen? Om inte, varför inte?

Tycker du att resonemangskedjorna och argumenten höll? Om inte, var kände du dig tveksam? Fanns det saker som det inte gavs stöd för där du anser att fler fakta och/eller argument behövs?

Var presentationen anpassad till publikens kunskap och föreställningar? Finns det något i presentationen eller i framförandet som talaren verkligen ska behålla till nästa gång?

Om presentatören skulle ändra på en sak i presentationen eller framförandet, vad skulle det vara?

Engagemang

Var talaren engagerad? Var det några partier där presentatören kändes mer engagerad? Mindre engagerad? Tror du att hen tror på det hen säger?

Hur gick ditt eget engagemang som åhörare upp och ner under föredraget? Något du gick igång på? Någonstans där det blev tråkigt för dig? Var och varför kände du som du gjorde? 

Har talaren en egen ståndpunkt eller perspektiv? Framträder individen bakom presentationen?

Finns det något i framförandet som talaren verkligen ska behålla till nästa gång? 

Om presentatören skulle ändra på endast en sak i framförandet, vad skulle det vara?
 

Röst

Hur var presentatörens röst? Kändes den spänd eller avslappnad? Var den monoton eller varierad och uttrycksfull? Hur fort pratade presentatören? Passade takten innehållet? Några verbala ticks som du lade märke till (t.ex ifyllnadsord, onödiga ljud)?

Finns det något i framförandet som talaren verkligen ska behålla till nästa gång? 

Om presentatören skulle ändra på endast en sak i framförandet, vad skulle det vara?
 

Språk

Hur var språkbruket? Var språket på rätt nivå för publiken (dvs, tog hänsyn till publikens bakgrund och kunskapsnivå). Kändes språkbruket naturligt i förhållande till talaren? Användes onödiga facktermer? Var språket abstrakt eller konkret? Använde talaren ett bildrikt språk? Var språket varierat? Överanvändes vissa ord eller fraser? I så fall vilka? Fanns det ord eller fraser som användes fel (fel betydelse eller felaktigt uttal)?

Finns det något i framförandet som talaren verkligen ska behålla till nästa gång?

Om presentatören skulle ändra på endast en sak i sitt framförande, vad skulle det vara?

Kroppsspråk

Hur var talarens kroppsspråk, hållning och gester? Hur rörde sig talaren? Kändes deras fysikalitet naturlig? Passade talarens rörelser och gester budskapet? 

Finns det något i talarens fysiska kommunikation som de verkligen ska behålla till nästa gång? 

Om presentatören skulle ändra på endast en aspekt av sitt fysiska framträdande, vad skulle det vara? 

Visuella hjälpmedel

Använde talaren visuella hjälpmedel? Stödde de visuella hjälpmedlen budskapet eller stod de i konflikt med budskapet (t.ex. distraherade från budskapet eller talaren)? Passade formen innehållet och ändamålet? Några uppenbara grafiska missar?

Skulle presentationen ha funkat lika bra utan visuella hjälpmedel?

Fanns det något i de visuella hjälpmedlen som de verkligen ska behålla till nästa gång?

Om presentatören skulle ändra på endast en sak i de visuella hjälpmedlen, vad skulle det vara?

Publikkontakt

Hur var presentatörens kontakt med publiken? Riktade sig hen till olika delar av publiken? Hade talaren god ögonkontakt med åhörarna?

Kändes det som om talaren gjorde antaganden om publiken? Vilka antaganden?

Kom det några frågor från publiken (under tiden eller efter)? Kändes det lätt eller svårt att ställa frågor? Hur väl svarade talaren på frågorna?


Om du vill du läsa mer om presentationsteknik på vår blogg

För den som tycker att det är obehagligt med återkoppling har David tagit fram tio tankeknep som ändrar hur det känns att ta emot återkoppling.

Här finner du en kort vägledning på saker du kan tänka på när du skapar en presentation .

Ibland måste du ge samma presentation om och om igen. Hur håller man engagemanget uppe? Det har David skrivit om här.