— 2 min read

Skuggrix - ett lärorikt e-demokrati-projekt

Read 486 times

Skuggrix var en webbplats som tog vara på data från Sveriges Riksdag och lät användare rösta i samma frågor som politikerna. Skuggrix gav politikerna möjlighet att se vad allmänheten tyckte i enskilda frågor, och Skuggrix gav framförallt användarna en möjlighet att säga sitt i frågor som de folkvalda ställdes inför.

Efter massor av olika frågor att ta ställning till så är projektet Skuggrix nu över.

En av initiativtagarna till Skuggrix var Johan Berndtsson från inUseVi tog en pratstund och diskuterade detta e-demokrati-verktyg.

-  Med Skuggrix kunde vi visa ett intressant exempel på vad som går att göra med öppen myndighetsdata. Varje dag kördes ett script som hämtade aktuella frågor från Riksdagens webbplats. Användarna kunde sedan rösta i dessa frågor och därefter presenterades resultatet.

  • Det gick att jämföra politikernas röster med vad användarna på Skuggrix röstade i samma frågor, säger Johan Berndtsson

Efter många av omröstningar och efter mängder av jämförelser så är projektet med Skuggrix nu över.

Vad är du mest nöjd med kring projektet Skuggrix?

-  Att vi kunde bidra med funderingar kring e-demokrati, och även väcka några frågor kring hur det ser ut i det politiska rummet, exempelvis vad det är för frågor som våra förtroendevalda röstar i.

Hur presenterades resultatet i frågorna?

-  I alla frågor som vi lade ut på Skuggrix så publicerade vi resultatet så att det enkelt gick att jämföra hur politikerna hade röstat och hur Skuggrix användare  röstat.

Vad har du lärt dig från Skuggrix?

  • Faktiskt en hel del om hur omröstningar i Riksdagen fungerar och hur frågorna kan se ut. Ofta röstar man i fler än en fråga samtidigt, och då är det svårt att ta ställning. Det är väldigt sällan det är raka frågor som exempelvis ”Ja eller Nej till kärnkraft”.

  • Det är mer komplicerat än så, och ibland kan det vara svårt att ta ställning. Frågorna är ofta väldigt komplexa.

Varför lägger ni ner Skuggrix?

 - Det är en fråga om både tid och pengar. Vi känner att vi skulle behöva göra om en hel del saker och där saknar vi tid och även pengar som kan motivera detta.

Hur skulle ni vilja att Skuggrix såg ut i framtiden?

-  Framförallt skulle vi behöva presentera frågorna på sidan på ett annat sätt. Som jag beskrev innan är det ofta komplexa frågor som politikerna röstar i och då behöver dessa frågor, presenteras mer tydligt. Det är något som jag hoppas vi kan få tid med i framtiden, då kan mycket väl Skuggrix återvända.

  • Jag skulle älska att få göra något liknande tillsammans med någon som delar vårt intresse för demokratifrågor och öppenhet, avslutar Johan Berndtsson.

Det är inte en evighet till nästa val och Johan påpekar också att det skulle vara häftigt att göra en Skuggrix i valtider då valfrågorna i så fall kunde få en tydlig opinion. Det skulle då även gå att knyta Skuggrix till att göra partipolitiska jämförelser.

Skuggrix.se var ett projekt som drevs av Hanna Johansson och Johan BerndtssoninUse, och som utvecklades av fem studenter från det Kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet. Anna Holmquist, Björn Larsson, Sara Berglund, Mattias Östergren, Henrik Eneroth. Skuggrix.se var naturligtvis partipolitiskt obundet.