Posts by Daniel Feldt

Page 1 of 1

Att misslyckas väl

Mark Boulton avslutade årets Future of Web Design i London och pratade om vikten att misslyckas och att misslyckas väl. …

  — 2 min read