Posts by Nils-Erik Gustafsson

Page 1 of 2

Burklocksergonomi

Har du någon gång kämpat med att öppna ett trilskande burklock? Att samtidigt övervinna skruvgängans friktion och undertrycket i burken …

  — 1 min read