Posts by Ingrid Domingues

Page 2 of 5

Passa inte på!

Det är vanligt att man ”passar på”. Nya idéer om vad man kan göra slinker in i projektplanerna. Det blir …

  — 1 min read