As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Posts by Ingrid Domingues

Page 2 of 5

Passa inte på!

Det är vanligt att man ”passar på”. Nya idéer om vad man kan göra slinker in i projektplanerna. Det blir …

  — 1 min read