As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 3 min read

Punkaren som blev Director men fortsatte inkludera

Read 2525 times

En av de nya Directorsrollerna på inUse är för Sustainable Design. Och det är den tidigare punkaren som nu ansvarar för hållbarhet och tillgänglighet – Sara Lerén. Vi har pratat med henne om hennes uppdrag och hur punken bidrar till nyttan.

Vi har tio Directors inom områden där vi vill fortsätta växa och vara ledande: Business Design, Digiphysical Design, Design Leadership, Human Centered AI, Impact Management, Research, UX Design, Sustainable Design och Visual Design.

Varje område leds av en Director. Vi kommer i en serie artiklar presentera dem och få veta lite mer om deras visioner. Vi har tidigare presenterat David Dinka, Director of Business och nu är det dags för Sara Lerén, Director of Sustainable Design. 

Sustainable Design, vad innebär det?

– Hållbar design handlar om att hantera jordens resurser på ett ansvarsfullt vis. Det handlar om fysiska resurser såväl som mänskliga resurser, att se till att alla människor kan bidra utifrån sina egna förutsättningar och på sina egna villkor. Så att våra länder, städer, företag och organisationer kan utvecklas på ett hållbart vis som inte skadar miljön utan hjälper den att återhämta sig från förstörelse och utarmning.

Det känns minst sagt aktuellt.

– Covid-19-krisen sätter stor press på samhället, och ställer extra höga krav på att resurserna används på ett hållbart vis. Den har också lett till nya former av innovativa samarbeten mellan offentlig och privat sektor, och det ska bli spännande att se om initiativen kan leva vidare även i framtiden. Vi kan vara relativt säkra på att vi inte kommer att kunna gå tillbaka till ett gammalt normalläge, utan att det kommer att uppstå ett "new normal" i svallvågorna av coronakrisen. Min förhoppning är att vi då fått bättre självförtroende kring vår egen förmåga till förändring och kan klara oss utan lika mycket resande och onödig konsumtion.

– Ska man hitta något positivt med krisen är det att det att vi inser att vi fixar att ändra vårt beteende på kort tid när omständigheterna kräver det. Som att det går att lösa saker digitalt på ett inkluderande vis, till exempel digital distansundervisning som är till stor nytta för elever som av olika skäl har svårt att lära sig i ett stökigt klassrum. 

– Men samtidigt så sätter allt som hänt också strålkastaren på det som inte går att lösa enkelt, och som inte var hållbart förut heller. Som arbetssituationen inom äldrevården.

– Det gäller att skapa välfungerande organisationer – där man kan bidra utifrån egna förutsättningar. Ska man exempelvis digitalisera inom vården måste det vara användarcentrerat och göras på ett socialt hållbart sätt. 

– Det handlar inte minst om arbetsmiljön. Om vi hjälper vårdpersonal att få bra arbetsmiljö kommer de att kunna ge bättre vård till sina patienter, istället för att brottas med krångliga it-system. Man måste hitta det högre syftet med det vi gör.

Om vi dyker lite djupare kring dig, Sara – varför brinner du för detta med hållbarhet och tillgänglighet?

– Ändå sedan åren om tonårig punkare har människors lika värde varit extremt viktigt för mig, och när jag tidigare fått jobba med tillgänglighet och inkluderande design har jag fått utlopp för detta. 

– Tillgänglighet är väldigt viktigt om vi pratar om hållbarhet, det är ett enormt slöseri när vi exkluderar människor från olika produkter och tjänster så att de får svårare att delta och bidra. Och när vi slösar med mänskliga resurser gör vi det också svårare att skapa ett hållbart samhälle, eftersom alla olika typer av människor behövs för att lösa de olika problem som finns i världen idag och som hotar vår planet.

Finns det fler saker med punken som du har nytta och hjälp av idag?

– Nån klok person sa en gång att man har alla åldrar inom sig, så – kunde jag göra det då kan jag göra det nu. Då – som kaxig 15-åring argumenterade jag med läskiga skinnskallar på stan – nu tar jag upp det obekväma som krävs för att styra in på hållbarhet i alla lägen.

Hur ser du som Director på området att vi på inUse arbetar med hållbarhet?

– Hela poängen med inUse är att skapa hållbart värde, och vi håller också fokus på att inte jobba i uppdrag som kan skapa negativa samhällseffekter. Jag jobbar just nu tillsammans med inUse-kollegorna Anna-Karin Johansson från Stockholm och Sanna Möller från Malmö med att hitta ett mer strukturerat sätt att praktiskt arbeta med hållbarhet i våra uppdrag, och hjälpa kunder att skapa mer positiva effekter med sitt hållbarhetsarbete. 

– Och verksamhetsperspektivet finns alltid med i ekvationen, hållbar utveckling betyder inte bara att produkten eller tjänsten skapar nytta utan också att verksamheten som äger den kan förvalta och vidareutveckla den på ett hållbart vis.

Ett av våra point of views på inUse är Radical Generosity. Kan det kopplas till ditt område?

– Jag, Anna-Karin och Sanna har pratat mycket om att det inte räcker att bara vara hållbara – det räcker inte att stoppa miljöförstörelsen utan vi måste också hjälpa miljön att återhämta sig. Vi måste skapa mer nytta än vad som löser de akuta problemen om vår planet ska kunna räcka till för alla dess invånare även en bra bit in i framtiden.

– Det kan jämföras med att många börjar inse att det inte räcker att vara klimatneutrala, vi måste vara klimatpositiva. 

Det räcker inte att flyta med, det krävs nåt punkigare än så…?

– Vi kan inte bara vara neutrala, vi måste göra skillnad. Och kan vi också dela med oss av våra insikter och arbetssätt – och inspirera andra till att arbeta mer hållbart – kan vi göra ännu mer skillnad.

Ta kontakt med våra Directors här!