As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

”Vill frälsa hela Region Östergötland med effektstyrningsmodellen”

Read 1574 times

Det är något vi på inUse förespråkar, och det är en efterfrågad kurs. I Region Östergötland har man börjat med Effektkartläggning på bredare front.  – Jag har haft solklart för mig att det här ska vi göra, säger Åsa Skagerhult informatiker och utvecklingsledare i Region Östergötland.

Redan när Åsa började i regionen för ett par år sedan jobbade man uttalat med effektmål, vilket kändes positivt eftersom hon sedan tidigare var insatt i arbetssättet. 

– Det gjorde mig lycklig när jag kom, men vi behövde hjälp att formulera, och att styra mot de uppsatta målen. Jag ser det tydligt i beställarrollen och styrgrupper, det är kloka människor men de saknar bra verktyg att styra.

Så det gällde att skrida till verket, att utveckla verksamheten.

– Projekten som man inte visste fullt ut vart de var på väg, vad det exakta resultatet skulle bli – där skulle man kunna ge dem en effektkarta i händerna. Det skulle vara nåt att hålla i när de skulle stötta projekten. 

– Om vi får till att visualisera  på vilket sätt lösningen kan skapa de effekter vi vill ha, då kan man peka på att de möter ett behov hos en riktig människa.

Hemma hos-kurs

Åsa förankrade tänket i organisationen och så samlade man till att börja med tio personer som gick en hemma hos-kurs ”Effektkartläggning i praktiken”. 

Och träffytan är stor. Det handlar om 1100 personer som jobbar inom regionen med ”allt som inte är vård”: HR, teknik, ekonomi, bygg, fastighet, verksamhetsutveckling, e-hälsa, systemutveckling, teknik, IT-förvaltning…

– Vården är en komplex verksamhet som är svår att få grepp om, vad som hänger ihop, hur det hänger ihop och därmed var gränserna går i våra uppdrag. Det är dessutom lagstyrt det vi gör, så det är mycket att förhålla oss till, nationella och internationella riktlinjer som också måste ingå. 

– Om man visualiserar problemrymden i en effektkarta så blir det lättare att förhålla sig till vad man håller på med. Det hjälper oss att prioritera målgrupper. För det är för svårt att bara läsa textdokument. 

”Det här ska vi jobba vidare med”

Kursen är väldigt hands-on, man får nytta av det man gör i de olika momenten.

– Flera av deltagarna var tydliga med att ”det här ska vi jobba vidare med”, de hade tydliga idéer hur de skulle ta med sig grunderna till effektkartorna in i sina jobb.

Arbetet med att använda Effektkartan och metoden i regionen har bara börjat. Åsa vill sprida det vidare och tror att Region Östergötland kan bli mer träffsäkra i sina utvecklingssatsningar om man jobbar  på detta sätt.

– Jag vill frälsa hela Region Östergötland med effektstyrningsmodellen.

– Jag har bokat möten med nyckelpersoner. Planen är att utbilda ett gäng till, till att börja med. Det blir en form av nätverk där vi fortsätter dialogen, och där utvärderar vi löpande. Tongångarna är väldigt positiva.

Vill du också gå en kurs i Effektkartläggning? Lediga platser 24 september och 7 oktober. Läs mer här!