As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Nya chefen för inUse tar plats i ledningen på AFRY X

Read 4135 times

Martin Ragnevad är ny Head of inUse. Han tar samtidigt plats i ledningsgruppen för AFRY X – divisionen för digital expertis på AFRY som äger inUse. – Vi på inUse har både den digitala expertisen och det bredare perspektivet inom design, säger han.

Martin Ragnevad har över 25 års erfarenhet från olika verksamheter inom design och tech. Han har varit framgångsrik vd för byråerna Daytona och Augur. Nu tar han vid som Head of inUse, med drivkrafter som bottnar i framförallt förändring, utveckling och innovation.

– Man måste hela tiden arbeta aktivt med förändring och utveckling. Man får aldrig stagnera, för då dör man. 

– Jag tror den inställningen kommer från början av min karriär i Internet-bubblan i slutet av 90-talet då känslan var att “allt är möjligt”, och det man inte kan, det lär man sig.

Vad betyder ledarskap för dig?

– Att vara den som hjälper, inspirerar och leder, på olika sätt och beroende av situation. 

– Jag har varit i organisationer och situationer där det har gått väldigt bra, men också väldigt, väldigt dåligt. För mig är en bra ledare den som kan leda i både medvind och motvind. Att vara beredd på omställningarna och inte ha fasta ramar för sitt ledarskap.

När det kommer till ledarskap är Martin noga med att inte förväxla hierarkisk position med kompetens. 

– Det är sällan den som är högst upp i hierarkin som kan lösa problemet på bästa sätt. Och det är hela tiden viktigt att påminna sig själv om och ställa sig frågan – inte minst nu när jag är i en större verksamhet som inUse och AFRY-kontexten där det lätt kan bli snack om chefskap och nivåer – vem kan lösa problemet bäst?

inUse är en del av AFRY X och det samarbetet är en viktig byggsten för affärerna – hur ser du på det?

– Jag har blivit en del av ledningsgruppen på AFRY X, vilket ger inUse en plats vid bordet på ett annat sätt än tidigare. Vi blir en tydligare del i ett större sammanhang och kommer närmare superintressanta affärer och samarbeten inom AFRY. Det innebär också att design blir en tydligare del av AFRY X affär som helhet. En jätteviktig plats att vara på, helt enkelt.

Hur tycker du inUse utmärker sig som konsultbyrå inom design och digitala tjänster?

– inUse har en mer akademisk prägel och angreppssätt än vad jag är van vid, och har en stark tilltro till process och att jobba med metodik inom design. Där skiljer det sig något från min egen historik där kreativitet ibland tagit större plats, säger Martin och skrattar.

– inUse har funnits i över 20 år. Nästan oavsett vilken verksamhet jag varit i så har jag stött på någon som säger: “Vi har det här, som vi har gjort med inUse”. Det är häftigt. Det är legacy som fan.

– Med det sagt så har designtänkande och designmetoderna för mig tagit en mer holistisk riktning sedan flera år tillbaka. Och på inUse har vi både kvar den digitala expertisen samtidigt som vi med lätthet tar oss an uppdrag inom organisationsutveckling, innovation och tjänsteutveckling. Med design är ju allt möjligt.

Vill du också bli en del av inUse? Läs vad vi är ute efter just nu!