— 1 min read

NPÖ läggs ner. Joråmensåatteh ...

Read 939 times

Den nationella patientöversikten, NPÖ, läggs ner. Systemet, som gör att vårdpersonal kan se journalinformation över landstingsgränserna, beskrevs som "en hörnsten i regeringens satsning på eHälsa" - men det har bara använts några hundra gånger per dygn av hela gigantiska vårdSverige.

Tyvärr kommer det inte som en överraskning. NPÖ var ett projekt med missriktade och orealistiska ambitioner, byggde på grovt missledande argumentation, för en verklighet där behovet inte på långa vägar motsvarade omfattningen och kostnaderna. Det är tråkigt att behöva säga "vad var det jag sa" - men redan från början var det möjligt att visa att projektet vilade på lösan grund: jag skrev här på Inuseful om det under rubriken Stoppa motorcyklisten! redan 2008. (Även andra enstaka röster påpekade att det saknades en ordentlig nyttoanalys och att projektet var fel ute.)

Men eHälsoetablissemanget, med statssekreteraren på socialdepartementet i spetsen, körde på rätt ut i det blå, med profetior om att systemet skulle få en ännu större betydelse för vård-it "än vad vi förväntat oss". I själva verket underpresterade alltså tjänsten med flera magnituder den förväntade användningen.

Kostnaderna uppges nu vara cirka 200 miljoner för systemet. Men det är av allt att döma bara de centrala kostnaderna för utveckling och drift. Mycket stora pengar har lagts ner ute i landstingen, som arbetat med att anpassa sina system för NPÖ, införa det, utbilda i det, etc. "I de stora landstingen blir projekten enorma med stora mängder system och databaser som ska samordnas och slås samman på ett smart sätt för att minska antalet anslutningar," skrev ComputerSweden redan 2010.

På många sätt är det förstås ett hälsotecken att man nu gör en realistisk bedömning av tjänstens värde och gör sig beredd att fasa ut den. "Vårdsverige verkar inte vara totalt beroende av NPÖ", säger Johan Assarsson, ny vd för Inera till ITiVården med ett snyggt understatement. "Nu gäller det att göra rätt och inte bara traska vidare." Det är en god bekräftelse på den stora omvärdering som nu sker för it i vården. Men det är naturligtvis synd att så mycket gått till spillo redan.

Och så ska vi snart börja prata om det personliga hälsokontot ...