— 1 min read

Några tips till Julius Biljettservice

Read 1114 times

Igår beställde jag konsertbiljetter på Julius Biljettservice. Jag upptäckte tyvärr en del småmissar i beställningsflödet som drog ner känslan av en seriös biljettbokingstjänst anno  2010.

För att boka en biljett på Julius Biljettservice så ska man ta sig igenom 6 steg. Lugn, jag kommer inte gå igenom alla här. Men för att peka på det som verkligen sticker ut så vill jag börja med stegen i sig. De betyder verkligen inte ingenting om man inte på ett eller annat sätt markerar vilket steg användaren faktiskt är på! Många gånger räcker det med att göra texten i fetstil för att tydliggöra detta. Man är inte heller konsekvent med att använda namnet på det nuvarande steget som rubrik för texten på sidan. I vissa fall (som i bilden nedan) hamnar man också mellan steg, här är man mellan Steg 4 och Steg 5.

En annan sak jag vill ta upp är den färgkodning. Färgkodning är ett kraftfullt designverktyg, och just därför skall man använda det med tillförsikt och undvika att röra till det med färgkodning-på-färgkodning. I evenemanglistan i Steg 1 (se bild nedan) finns det små rutor som visar, rött, gult eller grönt, beroende på om det finns många, få eller inga biljetter kvar till försäljning. Nu är det så att knappen precis bredvid de små rutorna också har en färgkodning, men då i färgerna grått eller rött. Olyckligtvis krockar färgen (och betydelsen) på den röda knappen med den gröna smårutan bredvid.

Många av småmissarna går lätt att ändra på. Texter och komponenter på sidan behöver ändra namn, flyttas eller kanske rent av tas bort för att ge en känsla av förbättring och ökad tydlighet. Jag vågar även mig på en gissning att antalet genomförda online-beställningar på deras sida skulle öka om de kostade på sig en uppfräschning och uppstädning. I bilden nedan har jag snabbt fixat till några av skavankerna. Visst finns det utrymme för mer förbättring, men detta borde vara väldigt lätt att ändra.

Så, låt mig avsluta med ett litet meddelande till Julius Biljettservice, glöm inte att de små ändringar kan göra stora skillnader…