As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Intranät med avtryck

Read 1507 times

Förra vecka bjöd inUse Academy in den australiske intranätsgurun James Robertson till Stockholm för att hålla workshop. Vi ringde upp två deltagare för att kolla vad de tyckte var mest lärorikt.

Vilket livsstadie befinner sig ert intranät i? Den frågan lade grunden för heldagsworkshopen med James Robertson, grundare av konsultbolaget Two Step design, i förra veckan. 

– I början är det mest ad-hoc, det är där intranätet försöker hitta sin plats och växer organiskt. Det andra steget är när det börjar bli användbart, det finns både innehåll och nyheter och börjar blir en naturlig del i verksamheten. Det tredje livsstadiet är när det blir en essentiell del av verksamheten, det hjälper medarbetarna i deras vardag och är direkt stödjande för kärnverksamheten.

Att göra resan från första livsstadiet till det sista bör således vara målet för de allra flesta organisationer. För då förändras väldigt mycket mer än bara intranätet som isolerad företeelse. Det handlar om att gå från ett informationsuppsamlande syfte till ett intranät som verkligen gör avtryck.

Fem starka syften

En röd tråd genom dagen var också det som James Robertson kallade för De fem syftena med intranätet: Content, Communication, Collaboration & Social, Culture och Impact.

Linda Jasniskij Molin, informatör på Västtrafik, var en av deltagarna och hennes upplevelse av dagen var positiv:

– Det jag tar med mig är diskussionen om att kvaliteten på innehållet bör förankras i ”the governance model” och att man kan ha gradering på styrning av innehållet. Det som ligger på centrala sidor kan hållas väldigt styrt medan man ju längre ut man kommer i verksamheten kan ta tillvara på kraften hos medarbetarna och låta dem skapa sitt eget innehåll i ganska stor utsträckning.

– För övrigt så tar jag med mig mycket bra input och konkreta exempel som går att knyta an direkt till den fas vi befinner oss i vad gäller intranät och verksamhetsportal. Bland annat graden av målgruppsanpassning, mobilversion och att fokusera på lösningar som snabbt hjälper den som hjälper vår kund.

Illusionen om det perfekta intranätet

Även Carl-Magnus Löfström på Collectum var med på workshopen. 

– Jag har läst James Robertsons blogg och rapporter genom åren och hans workshop var jättebra. 

Carl-Magnus tog med sig flera lärdomar hem från dagen. Bland annat var det en tankeställare att börja reflektera kring intranätets syfte:

– Genom att först definiera att ett intranät har fem syften och sedan beroende på hur stort fokus man som organisation vill ha på de olika syftena kommer att få helt olika slutprodukter. Det ger ju också att det inte finns ett perfekt intranät då alla organisationer har olika behov.

Collectum står just nu i startgroparna för att utforma sin nästa version av intranät.

– Det gäller ju att med begränsade resurser göra det som är viktigast för organisationen som både skapar konkret nytta för medarbetarna samtidigt som vi lyckas förmedla det andra som är viktigt ur ett internkommunikationsperspektiv. 

Workshopen arrangerades av inUse Academy.