As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Magnus Carlsson: ”Design handlar om att göra nytta, lösa utmaningar och få effekt”

Read 2386 times

Redan under gymnasietiden var Magnus Carlsson intresserad av att förstå användaren och samspelet mellan teknik och människa. Han gillar att lösa komplexa problem och nu förstärker han vårt kontor i Göteborg. Vi säger varmt välkommen till oss!

Vad har du gjort tidigare?
— Jag kommer närmast från Hogia, där jag var UX-designer i fyra år och jobbade med hela designprocessen. Främst arbetade jag med att utveckla deras SaaS-plattform, där jag var med och tog fram produkter inom ekonomi. Men jag arbetade också med den övergripande upplevelsen i plattformen. Under tiden lärde jag mig mer om att ta fram strategier, jobba med långsiktiga mål, men framförallt vad som krävs för att design ska ”hända” i praktiken. Verkligheten är ofta mer komplex än vad som beskrivs under designutbildningarna. 

Vad var det som gjorde att det blev UX?
— Jag valde en ganska ovanlig inriktning på gymnasiet – industriell design och teknik – och var redan då intresserad av att förstå användaren och utmaningar och problem som behöver lösas. Det blev sen ett naturligt steg att börja på Chalmers där jag läste till civilingenjör med teknisk design som inriktning. Så man kan säga att jag har gått en ganska rak bana mot UX-rollen. 

Vad gillar du mest med jobbet som UX-designer?
— Jag gillar kombinationen av det mänskliga och affärsmässiga perspektivet. Jag tycker det är jättekul att se hur behov kan förenas med olika tekniska möjligheter och genom det skapa nytta på olika sätt.

— En annan sak som jag tycker är intressant och ser som en väldigt viktig uppgift för oss UX-designers är att få andra att bli mer kunniga inom designområdet. Då kan de i förlängningen också ta bättre designbelsut. Vi är som experter som guidar och övervakar och ser till att teamen är på väg i rätt riktning. Det finns mycket potential ute bland företag men man tar inte alltid till vara på den. Generellt finns det en ganska stor okunskap om just design. Vår viktigaste roll är kanske att vara pedagogiska och få folk att få mer kunskap om området.

Hur skulle du beskriva dig själv som designer?
— Jag trivs att jobba med hela designprocessen, men brinner lite extra för strategiska frågor. Gillar att lösa komplexa problem, måla med de stora penseldragen istället för att gå in för mycket på detaljerna och pixlarna. Jag gillar också att jobba med människor i tvärfunktionella team.

Vad har du för drömprojekt?
— Dels skulle jag vilja jobba med en produkt som når många och som inte enbart riktar sig till nischade användare utan mot en stor publik. Dels skulle jag vilja jobba ännu mer i den strategiska rollen. Jag tycker det är väldigt kul att staka ut riktning och förstå vad vi ska bygga, inte enbart hur. Hur kopplar vi samman användarens behov med de affärsmässiga målen? Det intresserar mig! 

Vad har du för fritidsintressen, vem är du utanför jobbet?
— Jag gillar träning. Har precis avslutat en svensk klassiker med skidor, simning, löpning och cykling. Gillar också att segla och vandra. Generellt kan man väl säga att jag tycker om att göra utomhusaktiviteter och är också lite händig. Nyligen hade jag till exempel ett ”coronaprojekt” och byggde trädgårdsmöbler, hade en hel del tid över så det passade bra.

Varför blev det inUse?
— Det är av flera anledningar. inUse är välkänt i branschen och har ett gott rykte om sig och vi har väldigt lika syn på vad design är. Design handlar om att göra nytta, lösa utmaningar och få effekt. Att verkligen göra skillnad på riktigt – inte bara putsa på ytan. Och så sympatiserar jag verkligen med värderingarna och den familjära stämning som finns här. En annan viktig del är att det satsas mycket på kompetensutveckling och att man får jobba med duktiga kollegor. Alla här är duktiga på det de gör, det sticker ut!