As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 3 min read

Lånecyklar designade för effekt

Read 1905 times

Vi berättade tidigare här på bloggen om lånecyklarna i Göteborg, som inte var helt enkla att använda. Köpenhamns stad utlyste en tävling för att ta fram koncept för framtidens lånecyklar, som ska vara på plats 2013. Speciellt roligt att det var ett gäng från Göteborg som vann första pris. Jag tog en lunch med Michael Koucky på Koucky & Partners för jag ville höra hur de resonerat i designarbetet för att vinna ett så prestigefullt pris.

Vinnarna hittar du i denna länk.

Beskriv kort hur ert system är tänkt att fungera.

– I vårt system behövs inga fasta stationer där cyklarna låses fast, varje cykel har själv ett eget lås och låses upp med ett elektroniskt Rfid-kort. Varje cykel är utrustad med en mobil enhet som rapporterar statistik, och position från en inbyggd GPS. Lampor är inbyggda i ramen för att minimera skadegörelse. Kedjan är gjord av samma typ som fläktremmarna till en bil, och då finns ingen kladdig olja som kan smutsa ned cyklistens kläder.

Köpenhamn är en internationellt erkänd cykelstad. Trodde ni att ni skulle kunna vinna en så stor tävling?

–Nej, egentligen inte. Vi var mycket förvånade när vi fick samtalet från Köpenhamn, att av 120 internationella bidrag hade vi vunnit. Innan vi började arbetet samlade vi ihop ett omfattande material i en omvärldsanalys, och så bjöd vi in en bred grupp med olika kompetenser bland annat arkitekter, tekniker, trafikkonsulter, beteedevetare, interaktionsdesigners. Sen sa vi till oss själva att inte börja förrän vi visste att vi skulle ta fram något stort. Något som hade potential.

Beskriv kort vad som skiljer ert system från andra lånecykelsystem?

– Vårt lånecykelsystem bygger på att varje cykel placeras fritt ute i stadsrummet, då behövs inga fasta cykelställ som cykeln ska låsas fast i. En stor skillnad mot andra system blir då att cyklisten då kan parkera cykeln i vanliga cykelställ. (En förlaga finns i Berlin och heter CallABike) I staden finns det ju alltid brist på yta och ifall lånecyklar ska få egna reserverade platser måste något annat stryka på foten, bilparkering, cykelparkering eller blomsterlådor. Med OPEN-bike kan vi ha en cykelparkering med 150 cyklar, varav 10 är lånecyklar. Cyklarna ska ju användas av invånarna och inte stå i vägen.

Det låter som att ni har designat för att skapa en effekt, vad vill ni uppnå med ert lånecykelsystem?

– Ja precis, vi tolkar de nuvarande systemen som att de är skapade för att visa stadsborna att de kan cykla i staden. I franska städer som tidigt startade med lånecykelsystem, är det knappt någon som cyklar i stadskärnan, folk äger inte ens en egen cykel. De måste uppmärksammas på att cykeln är ett transportmedel. I Köpenhamn är det precis tvärt om. Vi vet att alla där har en cykel och cykelvägnätet är väl utbyggt överallt. Effekten blir då inte att uppmärksamma folk på att cykeln finns utan ge möjlighet att ta cykeln när som helst. När man står vid en cykelbana i Köpenhamn verkar det som att var tredje cyklist har en lastcykel. Då måste man ju även kunna låna en lastcykel, om man ska skjutsa sitt barn till dagis, eller ta hem ett flak öl på fredagen. Effekten är att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem, där cykeln har en central roll.

Finns det några ytterligare fördelar med ert system?

– Jag skulle nog särskilt lyfta upp möjligheten att samla in data från cyklarna. Många städer saknar idag statistik över hur cyklister rör sig i staden. Eftersom cyklarna hela tiden kan rapportera sin position via en mobil enhet ansluten till GPS får vi exakt statistik över cyklisternas rörelsemönster. Det är samtidigt viktig information till kommunens avdelning för trafikplanering.

– Samtidigt kan vi ge cyklisterna personliga sidor, där de kan hitta genvägar för sin vanligaste cykeltur, eller tävla mot sina Facebookvänner i antal cykelresor per vecka.

– Och precis som med en bil man tappat bort på stormarknadens parkering, så kan cykeln blinka med lamporna för att visa var den står. Det kanske låter fånigt, men en mörk kväll är det en liten detalj som höjer helhetsintrycket.

När kommer de nya cyklarna att vara i drift?

– Köpenhamns kommun räknar med att de ska vara i drift 2013. Vårt uppdrag nu är att antingen hitta en leverantör som kan erbjuda dessa cyklar, eller sitta med i Köpenhamns beställargrupp och ställa kraven i en upphandling. Vi har inte bestämt hur vi ska göra. En sak är då säker och det är att vi fått mycket internationell uppmärksamhet för vårt nytänkande kring lånecyklar.

Vi på inUse önskar Lycka till!