As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 3 min read

Kompetensutvecklingen hos oss på inUse – bästa möjligheterna att utvecklas som designer

Read 1890 times

Kompetensutveckling och kontinuerligt lärande är något inUse alltid har prioriterat och värderat högt – inUse ska vara det bästa stället att utvecklas på som designer. Och från och med i vår sker det efter ett nytt koncept.

— Vi vill ge designers möjligheten att gå in i något på djupet, många har längtat efter det. Att få lägga sin tid på ett ämne och verkligen bottna i det, säger Ylva Lundberg, gruppchef på inUse. 

Berätta kort om hur upplägget ser ut idag! 
— Nu har vi satt upp fyra olika spår som våra designers kan välja att fördjupa sig i, under ledning av våra Directors. Spåren är Research, Design Leadership, Service Design och UX Design. Mycket av kompetensutvecklingen för konsulterna sker ju dock fortfarande i uppdragen. Det är där de ständigt utmanas och får se hur design funkar i praktiken. Det är där det ”händer”, det är viktigt att komma ihåg, menar Ylva.

Ända sedan inUse bildades har kontinuerligt lärande prioriterats och genom åren har det genomförts på olika sätt. Fram till nu har det främst varit i form av olika masterclasses, och komptensluncher har getts med jämna mellanrum. De senaste åren har det skett kontinuerligt varannan vecka under inUse-dagar. I och med den nya modellen hoppas man nu kunna få designers att vässa sina kunskaper ännu mer.

— Det är lätt att man som ledningsgrupp blir bekväm när något fungerar, men istället valde vi att fundera över hur man kan göra det ännu bättre och lyssnade in vad som efterfrågades. Pandemin har tagit samhället i en annan riktning och vi märkte hur många uttryckte en önskan om att fördjupa sig i något och samtidigt kunna ha samtal med kollegor i större utsträckning. I tidigare masterclasses har det varit en person som fört över kunskap och pratat och sen har alla kunnat prata en stund i grupp. Nu vill vi låta samtalet med andra designers få ta mer tid och plats, berättar Ylva.

’’’Vi är hundra designers som utvecklas tillsammans”

Precis som för många andra var just möjligheten till kompetensutveckling en bidragande orsak till att Ylva själv valde inUse för några år sedan.

— Jag var först på ett produktbolag och det var upp till mig om jag skulle kompetensutvecklas. När jag sen bytte till ett konsultföretag fanns det inte på schemat utan man fick sköta det själv utanför arbetstid. En stor anledning att jag sen bytte till inUse var just att kompetensutveckling finns på schemat här. Det är viktigt att få utvecklas på arbetstid och jag tycker det är en väldigt sund satsning på mänsklig hållbarhet. Vi är hundra personer som brinner för design och får tid och möjlighet att utvecklas tillsammans, det är fantastiskt! Områdena vi jobbar med förändras så snabbt så det är omöjligt att hänga med om man inte ständigt kompetensutvecklar sig på olika sätt, menar Ylva.

Ges möjlighet att fördjupa sig

Vad är största skillnaden idag jämfört med tidigare?
— Det är just att du som designer ges möjlighet att fokusera på ett ämne under en längre tid och att du själv deltar betydligt mer. Mycket utformas också efter vad deltagarna efterfrågar, säger Ylva.

Och kompetensutveckling på det här sättet skapar speciella och unika förutsättningar för kunskapsdelning.

— Varje konsult möter så många organisationer där man lär sig mycket om olika sätt att tackla design och användarcentrering. På så sätt kan man i ett samtal med sina kollegor få en väldigt bred bild av hur olika organisationer löser utmaningar, menar Ylva.

Upplägget är nu att alla går ett spår de valt under en termin och varje säsong avslutas med en vernissage där deltagarna delar med sig av vad de lärt sig. Det beräknas vara åtta till tio tillfällen. Tidigare har det varit mer uppdelat på de olika kontoren, men nu är det ännu tydligare att alla kan välja ett spår oavsett vilket kontor de tillhör. Det gör att man som designer under tillfällena har möjlighet att samtala med flera av alla de drygt 100 designers som jobbar på inUse. Och fördelningen i de olika spåren är jämn.

— Det är olika vad som har avgjort vad man väljer. Något man redan kan och har en bredd inom och nu vill dela med sig av, eller något du vill lära dig mer om. Det viktiga är att inte bara lyssna och ta in information utan också resonera tillsammans. Det finns många modeller för hur du lär dig bäst, till exempel The learning pyramide, som pekar på att man minns mer om man aktiverar sig samtidigt som man lär sig något, då skapas mer hållbara minnen. Så vi tror mycket på att göra saker tillsammans, säger Ylva.The Learning Pyramide

Vad har varit svårast när ni i ledingen har arbetat fram den här nya formen för kompetensutvecklingen?

— Vilka ämnen skulle vi välja som fördjupningsspår? Det finns så mycket att fördjupa sig i och lätt att få storhetsvansinne. Man måste begränsa det när det finns så mycket möjligheter och det är ett större åtagande när det ska gå över en hel termin. Det måste också vara något alla Directors kan känna sig trygga i. Vi kommer nu lyssna in, testa och känna oss för under terminen och utveckla det efter hand. En viktig del i det är ju att vi vill sprida och dela kunskap om design. Ett guldexempel på hur vi sprider vidare detta till kund och pay it forward, är när en av våra konsulter berättade om hur hon jobbade hos en kund med ett ganska litet designteam. Efter varje masterclass hon deltagit i hade hon möte med sitt team hos kunden och spred vidare kunskapen. Och det är precis så vi vill att det ska vara, säger Ylva.

Vill du också vara en del av inUse ständingt lärande organisation? Hör av dig så tar vi det därifrån!