— 1 min read

”Jag styr webbverksamheten med Effektstyrning”

Read 892 times

I höstas gick Gunilla Johansson, webbansvarig på SKL Kommentus, kursen Effektstyrning. Vi ringde upp för att kolla hur arbetet fortlöper i vardagen.

Hur har du tidigare varit i kontakt med Effektkartläggning?
– Har använt effektkartläggning i mitt arbete sedan runt 2009. Jag har alltid tyckt att det varit viktigt att ha användaren av systemet i fokus när man utvecklar något – det är ju de som ska använda systemet. Med effektkartläggning får man dessutom möjlighet att mäta och följa upp det man skapar, så att det ger den nytta och effekt man vill uppnå. Att kunna visa på nytta och att ha mätbara effektmål underlättar för att företaget ska uppskatta en satsning. Effektstyrning har det varit lite sämre med – kartan har fått komma fram ibland. Just därför valde jag att gå den kursen Effektstyrning i höstas, berättar Gunilla Johansson på SKL Kommentus.

Vad tog du med dig hem från kursen?
– Att Effektkartläggning/ Effektsstyrning kan appliceras till det mesta. Alltså hur man använder det som ett effektivt och styrande verktyg i förvaltning – istället för endast vid utveckling.

Hur arbetar ni nu med Effektstyrning nu? 
– Jag styr webbverksamheten med hjälp av det. Utan denna styrning famlar vi mest i mörkret. Vi följer upp och analyserar kontinuerligt så nytta och effektmål efterlevs. Jag tycker det är ett utmärkt styrdokument som även hjälper mig att motivera varför vi gjort de val vi gjort. Det är ofta någon vill veta varför inte deras information ligger si eller så, då har man svar på det – enkelt och utan diskussion.

 Vad är den största utmaningen i din verksamhet just nu?
– Att löpande följa upp och se över effektkartan minst årligen. Det är så lätt att fastna i vardagens hjulspår. Sedan ser jag många möjligheter med att alla i organisationen som är systemägare eller förvaltare ska känna till denna metod och helst använda den. Även att förankra och få en ny ledning (så gott som hela gruppen) att förstå hur man kan jobba med hjälp av detta och varför vi valt den metoden samt anamma den förstås.

Hur tacklar du dem?
– Ha kartan och målen utskrivna och uppsatta överallt och se till att informera alla och: förankra, förankra och förankra.

Vill du veta mer om Effektstyrning? Läs mer om kurstillfällena den 17 mars och 7 juni.