— 1 min read

iPad - vad ska man med den till?

Read 682 times

Det är en fråga som många kanske ställt sig och själv har jag fått den ställt till mig ett antal gånger då jag visat eller pratat om min iPad. Några forskare på SURL (Software Usability Research Laboratory) har nu kommit med en rapport där de undersökt just detta.

Results of the survey indicate that the iPad is mainly used for web browsing, email, reading news and e-books, social networking, and playing games.
Så gott som alla respondenter till undersökningen använde iPaden primärt för personligt bruk, men hälften av den också till arbete. Själv har jag försökt att integrera iPaden i mitt eget arbete, men har inte lyckats speciellt bra. Jag försökte tidigt använda den som ersättning för mitt anteckningsblock och byggde även min egen penna för att kunna skriva bättre. Men precisionen blev för dålig, texten för stor och jag återgick till mitt anteckningsblock ganska snart. Jag har dock märkt att iPaden funkar bra för att göra simpla  konceptskisser som jag enkelt kan dela med andra medlemmar i mitt projektteam.

Lite intressant att titta på är också vad folk aldrig gör med sin iPad:

Det är väldigt tydligt att många använder sin iPad primärt för konsumtion och väldigt lite till faktiskt skapande (av annat än text då). Eftersom iPaden saknar kamera är det ju inte heller så konstigt att att flera av sakerna som folk aldrig gör involverar just foto/bilder.