— 1 min read

inUse research visade hur användarna egentligen vill köpa sin mat online

Read 1874 times

Vad ska vi äta idag? Hur kan jag handla effektivt från bilen innan barnen vaknar om 10 minuter? Dessa två frågor var grunden när inUse hjälpte mat.se att förbättra sin webbplats – såväl för företaget som för användarna. Ett helhetsgrepp med grundlig research var framgångsreceptet.

Utmaningen

Mat.se ville förbättra för sina användare. Dessa skulle få ett effektivare besök på sajten och i förlängningen skulle de även köpa mer av det de behövde på just mat.se. inUse ombads ta fram ett koncept. Men framförallt vände sig mat.se till inUse för att de ville tänka nytt och bryta gamla mönster, de ville nå mer innovation. 

Angreppssättet

inUse tog ett helhetsgrepp. Istället för att bara försöka optimera, såg vi över hur hela erbjudandet kunde förbättras. 

Det fanns en tydlig målgrupp, den medvetna enkelhetssökaren. Det fanns också tidigare strategiska underlag och användningsundersökningar. 

För att nå djupare förståelse började vi med att utforska och analysera behoven och beteendena i målgruppen. För att se hur de verkligen såg ut. Sen översatte vi detta till en kundresa som beskrev nuläget. 

Resultatet

Det visade sig att besökarna inte planerade inköpen på sajten, redan innan de kom till mat.se hade de gjort sina val – via fysiska lappar på kylskåpet, via digitala anteckningar, eller på tjänster som erbjuder just planering. Och inspiration och erbjudanden brydde man sig inte om något nämnvärt. Inte heller lojalitet till tjänsten var avgörande. På mat.se bockade man mest av sin lista och sen var det klart.

Så, vad var det som spelade verklig roll, vad var de verkliga behoven man hoppas på hos en tjänst som mat.se? 

Det handlade om enkelhet. Livspusslet ska förenklas, så långt det bara går. Enkelheten värderas mycket högre än exempelvis pris. Två frågor att svara på som vi återkom till under projektets gång var: 

 

Vad ska vi äta idag?

Hur kan jag handla effektivt från bilen innan barnen vaknar om 10 minuter?

 

Vi tog fram en Future State Customer Journey Map tillsammans med mat.se, en plan för hur framtiden ska se ut på sajten. Vi arbetade också fram flertalet koncept, där vi iterativt testade många prototyper under resans gång. Allt för att nå en lösning som gör det mycket enklare för den som handlar. Där man designat bort från pris och istället mot en extrem smidighet. Där både lojalitet och inköp kommer att öka på sikt. 

Helheten

inUse fick en uppgift förankrad i UX, tog den till en Service Design-nivå och ett helhetstänk. Och i slutändan förbättrar det för såväl mat.se som för den som vill på bästa sätt handla sin mat online.

Vill du också förbättra upplevelsen på din sajt? Kontakta oss på inUse!