— 3 min read

inUse fortsätter växa och utvecklas

Read 1687 times

Den nya Directorn för Business Design har nyligen börjat, och det är många nya spännande namn och titlar som numera finns på inUse olika kontor. Vi har pratat med några av dem, och med deras chefer om inUse positiva utveckling.

inUse växer, vi blir fler och fler. Berätta om bakgrunden, Mikael Aldman, Founder, User Experience Strategist och ansvarig för rekrytering på inUse.

– Det finns en enorm efterfrågan på våra tjänster så vi behöver vara fler för att hinna leverera. Det är därför vi vill växa – det finns så väldigt mycket att göra helt enkelt.

Att det finns så mycket att göra hänger samman med att marknaden mognat.

– Det handlar om en medvetenhet hos våra kunder, att frågorna kring upplevelsen är avgörande om man lyckas sälja sin produkt eller tjänst. För 20 år sedan fick man förklara och motivera mer varför de skulle investera i upplevelsen och designen. Idag finns det en förståelse på ledningsnivå i företagen kring produkt- och tjänsteutveckling, att man måste tänka utifrån slutkundens perspektiv, säger Cecilia Brunemark, Head of inUse Göteborg.

Mikael Aldman till vänster och Cecilia Brunemark till höger.

Och det är alltså flertalet nya nu, med olika intressanta bakgrunder och färdigheter. Vi frågade dem vad som förde dem till inUse.

Torin Williams på Göteborgskontoret:

– inUse var ett självklart val för mig eftersom det är viktigt för mig att bolaget genomsyras av nyfikenhet, kreativitet och en vilja att förbättra världen för användarna. Jag ser fram emot spännande projekt som även sträcker sig utanför det traditionella UX-området, men där design baserad på människans behov och beteenden är avgörande. Human Spaces är ett bra exempel på en sådan satsning.

Ellen Ekerling på Stockholmskontoret:

– För mig står inUse för äkta engagemang och en ärlig vilja att göra bra saker i världen. Att jobba värderingsstyrt är väldigt viktigt för mig och efter att ha följt inUse under ganska många år kände jag att jag absolut ville vara en del av det. Nu när ÅF och inUse är ett öppnar sig också många nya möjligheter, och jag är väldigt intresserad av vad vi som designer på ÅF och inUse kan göra tillsammans.

Det finns naturligtvis en konkurrens om såväl rutinerade som nya stjärnor i designvärlden. Men inUse har en fördel.

– Vi har ett otroligt starkt varumärke, folk söker sig till oss, det är enkelt för oss att rekrytera i och med det, säger Mikael Aldman. 

Carina Mesterton på Stockholmskontoret:

– Det finns en otrolig kompetens på inUse kring UX, Service Design och strategi och alla kollegor som finns till hands när någon har en fråga eller behöver tips är jättemycket värt. Varannan vecka är det också kompetensutveckling på kontoret i form av kurser som hålls internt, det kan exempelvis handla om designkritik, effektkartläggning, bildhantering och mycket annat. Och sen delar man också med sig till andra där ute i form av alla kurser och konferenser som hålls och det finns alltid en grundtanke om ett hållbart tänkande som jag tilltalas av; både i kontorsmiljön och i projekten.

Jonatan Andersson på Stockholmskontoret:

– Jag vill jobba på inUse för att få möjlighet att komma i kontakt med spännande företag samtidigt som jag får möjligheten att lära mig av all den stora kompetensen som finns internt. Möjligheten att få styra sin utveckling är något som jag värderade högt.

Nya människor, fler människor. En strävan framåt. Om än med invand grund.

– Vår grundtes har hela tiden varit att vi vill göra skillnad för människor, verksamhet och samhälle. Det är det vi vill designa för. Det gäller fortfarande. Skillnaden är att i och med att marknaden är mognare nu så finns det fler olika specialiserade yrkeskategorier att anställa, som Service Designer och Business Designer, produktdesigner, UX-designer… Marknaden mognar och det gör att det blir en utkristallisering, men fortfarande vill vi göra samma sak. Ingenting har förändrats, vi är på väg åt samma håll fast med fler olika kompetenser, säger Mikael Aldman.
– Flera olika kompetenser, fasetter inom designområdet. Det krävs specialisering så man kan sätta samman team som kan leverera, serva kunden. Där går utvecklingen framåt enormt, därför behövs människor med olika inriktning, bakgrund och erfarenheter, säger Cecila Brunemark.

Vill du också jobba på inUse – kolla in våra tjänster!

Några av de senaste tillskotten:

Gabriella Rubin – Service Designer

David Dinka – Director of Business Design

Johan Holmlund –  User Experience Designer

Carina Mesterton – Projektledare och UX Researcher

Jonatan Andersson – User Experience Designer

Torin Williams – User Experience Designer

Camilla Dahle – User Experience Strategist

Ellen Ekerling – User Experience Designer

Pia Löfving – User Experience Designer