As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

inUse blir AFRY Experience Studios

Read 2755 times

Från och med oktober kommer inUse vara en del av AFRY Experience Studios. Två designstudios sammanstrålar därmed under AFRYs designflagg, med en gemensam bredd i erbjudandet till kunderna. – Vår studio har växt kraftigt och nu kommer den växa ännu mer, hela tiden med människan i centrum. Fler hjärtan, fler hjärnor och mer värdeskapande design, säger Martin Andersson, Head of AFRY Experience Studios.

I och med sammanslagningen blir AFRY Experience Studios närmare 300 designers som kan hjälpa kunderna från idé till förverkligande. En studio som med ett starkt gemensamt designerbjudande inom bland annat strategi, user experience, tjänstedesign, business design, visualisering, industridesign och formbestämning – dessutom med en global räckvidd med kontor, utöver Sverige, bland annat i Storbritannien, Brasilien och Italien.

Tillsammans har inUse och AFRY Experience Studios, som startade 2002 respektive 2018, en gedigen kunskap och erfarenhet från många olika branscher. På kundlistan finns bland annat Trafikförvaltningen, Polestar, Volvokoncernen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riverty och Atlas Copco.

– Vi kompletterar varann väldigt väl utifrån både kompetens och kunder. Den designmetodik vi utvecklat genom åren lämpar sig utmärkt för att ta sig an såväl tillgänglighetsfrågor som de komplexa systemiska utmaningar vi står inför inom exempelvis hållbarhet. Med en gemensam ansats kommer vi kunna hitta nya marknader och få ett stort genomslag, säger Martin Ragnevad, Business Segment Manager AFRY Experience Studios, tidigare Head of inUse.

– Vi vill vara designpartnern man vänder sig till i ett globalt perspektiv. Den partner som står för innovation, kreativ höjd och kundnärhet, säger Martin Andersson Head of AFRY Experience Studios.

Sammanslagningen pågår just nu medan uppdrag hos kunderna fortgår som vanligt. Eftersom båda sedan tidigare är en del av AFRY behåller man samma organisationsnummer – med skillnaden att man nu verkar under det gemensamma erbjudandet AFRY Experience Studios.

Alla kompetenser och erbjudanden hos AFRY Experience Studios hittar ni på https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

inUse Academy kommer upphöra till årsskiftet. Den internationella designkonferensen From Business to Buttons kommer äga rum som vanligt i maj – 24 maj 2024 – och biljetterna släpps i dagarna.


Har ni frågor – vänligen kontakta oss här https://afry.com/en/area/afry-experience-studios eller via ola.nilsson@inuse.se.