As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Innehåll är design - innehållsstrategi del 2 - SXSW

Read 1148 times

Efter den första ganska teoretiska sessionen om innehållstrategi var det en fröjd att få möta de som gör det på riktigt, och gör det enkelt.

Under rubriken "Copy matters - content strategy for the interface" talade bland andra Tiffani Jones Brown, innehållsstrateg på Facebook, om hur Facebook jobber med innehåll och design. Ticjones, som hon kallar sig, jobbar med innehåll och copy i gränssnittet på de tjänster och funktioner som Facebook utvecklar. Där jobbar innehållsstrateger mycket nära produktdesigners, i en ständigt iterativ process. Ofta får hon akuta jobb på mini-innehållsstrategier för nya funktioner som måste ut snabbt, snabbt, snabbt, men då måste hon anpassa sig och jobba på samma sätt med innehållet som med designen, det vill säga göra något enkelt snabbt, testa av vad som funkar, göra om, och iterera.

Till sin hjälp har de även bra researchers, som de jobbar nära.

"Vi har ett fantstiskt researchtema, de är en del av designteamet. Ibland sitter vi med vid testerna"

"Facebook är ett konstant itererande företag".

Det är rätt annorlunda mot hur de flesta webbprojekt i byråvärlden drivs, där man skapar något, lämnar över det, och i bästa fall följer man upp det efter X antal månader.

Tiffani Jones Browns definition av innehåll och innehållsstrategi var rätt enkelt. Innehåll är en del av designen.

Argumenten för det är som följer:

Både innehåll och design är en del av gränssnittet. Tidigare har man kanske definierat designen som det som är interaktivt, "det man klickar på", medan innehållet är "det andra". Den uppdelningen håller inte, menar hon. En del av gränssnittet är ju också innehåll, som tabbar, flikar, menyer, mikrocopy, verktyg.

"Allt hänger ihop med den stora bilden av användbarhet."

Allt innehåll behöver också ett system. Inte bara det där stora, de enorma databaserna med dokument som stora företag har lagrade, utan även de små texterna.

Och, menar Ticjones, eftersom innehållet är en del av gränssnittet, och en del av ett system, då är det också design.

"Good writing if good design", uttryckte hon det, och citerade en man vars namn jag inte uppfattade.

Vi tar det igen: 

Content is design. Innehåll är design.
Hur gör vi det då? Ja, när man jobbar i ett företag som Facebook där hela produkten är ett digitalt gränssnitt är det kanske enklare. Inom traditionella företag svårare. Men Ticjones hade några bra knep:
  • Först av allt: anpassa dirt tänkande
  • Behandla ditt gränssnitt som en publikation
  • Behandla din publication som ett gränssnitt
  • Designa innehållssystemet
  • Var scrappy.
  • Agera som en tillverkare, en "maker".
Ett annat sätt att tänka på innehåll är som algerbra, matematik. Man optimerar ständigt för något, men vad man optimerar för är olika. Ibland är det korthet, det ska rymmas på liten yta, ibland är det konsistens, någon gång kanske något annat.

"Det beror på situationen, men man måste ta reda på vad man optimerar för, vilken ekvation som gäller. Och det beror ju på situationen."