— 1 min read

Hemma hos-kurs ger fördelar: ”Lösningarna skapar ökat värde”

Read 767 times

CAB är ett insurtechbolag som vill utveckla rätt saker och öka värdet för kunderna. De anlitade inUse Academy för en hemma hos-kurs i Effektkartläggning. – Hemma hos-kursen som koncept är väldigt bra. Det gav oss möjlighet kompetensutveckla 24 personer i samma metod i princip samtidigt, säger Johan Aderud, CAB.

CAB är ett växande insurtechbolag som skapar en plattform för alla inblandade vid reglering av en försäkringsskada. Bolaget spänner över de tre affärsområdena: fordon, fastighet och hälsa. 

Det finns en önskan till utveckling och förbättring. Därför utbildar man sina anställda i bland annat Effektkartläggning.

– Vi såg ett behov av att fokusera på användarupplevelsen och då behövde vi bredda kompetensen kring hur man kan göra detta i kravprocessen. Då behövdes en gemensam metod och en gemensam vokabulär, säger Johan Aderud, User Experience Designer på CAB.

– Jag och andra kollegor hade bra erfarenhet av inUse och jag kände till Effektkartläggning som metod. Efter att ha pratat med Mikael Sköld om Hemma hos-upplägget så föreslog jag detta för företagsledningen, som en bra kompetensutveckling för många olika roller på CAB. 

Lett till framsteg

Det var produktchefer, produktspecialister, UX-designers, testare och kravanalytiker som fick möjlighet att gå kurs. Det har lett till tydliga framsteg.

– Effektkartor och användarintervjuer har börjat utvecklas och användas i större utsträckning på många olika områden i verksamheten. Man kan säga att det finns en bättre förståelse för vikten av att ställa rätt frågor inom och utanför verksamheten för att fånga vad vi ska utveckla, varför och vilka effekter vi ska utveckla för. Den förståelsen gör också att våra analyser blir skarpare och att lösningarna kan bli mer innovativa och skapar ökat värde.

Med hjälp av Hemma-hos blev det en bred kompetensutveckling på CAB, många tog steget, under två tillfällen.

– Detta gjorde också att det blev lättare med kompetensspridningen och förankringen i företaget då så många ur bland annat produktledningen gick kursen.

Boka en Hemma hos-kurs ni också!