As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Hemma hos: ”Inspirerande och en ögonöppnare”

Read 1480 times

Svante Erwing, Product Manager på IST, gick Hemma hos-kurs i Service Design på inUse Academy. – Det var en ögonöppnare. Vi kommer nyttja detta i arbetet med våra dokumenterade kundresor och behovsanalyser framåt.

Hur kom det sig att 19 personer från IST – den digitala lärplattform som förenklar skolvardagen – gick en Hemma hos-kurs?

– Gruppen som arbetar med vårt erbjudande mot kunder, ville sprida kunskapen om hur man arbetar med kundresor och designar bra upplevelser i hela IST-organisationen, säger Svante Erwing Product Manager på IST.

– Vi har mycket kompetenta medarbetar på området, men såg en styrka i att alla hade en gemensam bild av vad processen innebär och hur den hjälper oss att skapa ännu bättre lösningar inom skolvärlden.

Varför just inUse Academy?

– Några av oss, jag bland annat, hade arbetat med material från inUse tidigare hos andra arbetsgivare och visste att ni hade välutvecklade metoder och ett genuint intresse för kundupplevelsen.

Vi sätter ju ihop kursinnehållet efter era önskemål, vad bestod just er kurs av?

– Kundresan var ett givet inslag och med kursen i Service Design som fanns på hemsidan så såg vi att vi fick ett lite bredare perspektiv.

Och fastän det var Hemma hos, så hölls kursen på inUsekontoret i Malmö, en så kallad 'Hemma hos off site', varför?

– IST har kontor i flera länder – Sverige, Norge, Danmark och Tyskland – och en stor del av deltagarna behövde ändå resa för att delta, därför blev ert kontor i Malmö en smidig geografisk punkt att mötas på.

Gav det nåt...?

– Kursen var mycket inspirerande och en ögonöppnare för vissa när det gäller specifika moment och tankesätt i kartläggningen och analysen av en kundresa, så det kommer vi nyttja i arbetet med våra dokumenterade kundresor och behovsanalyser framåt.

– Planerna är att etablera ett gemensamt sätt att presentera kundresor på IST och därmed enklare kunna dra slutsatser kring upplevelsen när man rör sig mellan våra applikationer och arbetsmoment. Jag kommer verkligen ta med mig sättet att fånga upp behov tidigare i processen, långt innan användare kommit till steget att faktiskt starta våra applikationer.

– Om vi kan lösa hittills oidentifierade hinder som kunder möter utanför vårt konkreta användningsfall så har vi möjligheten att skapa en mycket bättre kundupplevelse.

Boka en Hemma hos-kurs ni också, ta kontakt här så tar vi fram ett lämpligt upplägg!