As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Havs- och vattenmyndighetens webb prisas

Read 1199 times

Den relativt nystartade Havs- och vattenmyndigheten vann nyligen pris som årets Förbättrare under Web Service Award. – Vi hade aldrig klarat det utan effektkartläggningen vi gjorde, berättar Karl-Johan Nylén, kommunikatör på myndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten har funnits sedan 2011. Året efter, 2012, gjorde de en mätning för att se vad användarna tyckte om deras webbplats. Den andra mätningen utfördes 2015 och på Web Service Award fick man de positiva resultaten svart på vitt. Myndigheten fick pris för Årets förbättrare i kategorin Samhällskommunikation. Deras webbplats hade fått högre betyg av användarna på alla mätpunkter.

Hårda prioriteringar

Men låt oss backa bandet lite. Bakom framgången ligger flera års hårt arbete, som man nu kan skörda frukten av. Det var under 2012 som myndigheten själva kände att de behövde stöd och hjälp i att omorganisera den informationen man hade på sajten.

– Vi hade hört om Effektkartläggning genom Örebro kommun och tyckte metoden verkade bra. Det resulterade i att vi tog hjälp av inUse för arbetet som startades med en workshop med ledningsgruppen där vi skulle luska kring vilka målgrupper webben hade, minns Karl-Johan Nylén.

Det regnade in förslag från workshop-deltagarna men efter en del påtryckningar, som Karl-Johan uttrycker det, trattade man ner det hela till fem prioriterade målgrupper. Arbetet vidare gick ut på att intervjua dem och se vilka beteendemönster som fanns. Därefter togs en effektkarta fram.

Mer planering

Efter det sattes kartan in i ett större sammanhang. Myndigheten använde den som guide för att inventera alla sidor på hela sajten, formulerade om vid behov och ibland togs sidor även bort.

­– Arbetet har gett många vinster. Vi såg enkelt vad som funkade efter effektmålen – och vad som absolut inte funkade. Idag äger vi webbplatsen på ett helt annat sätt. Tidigare hade den växt organiskt efter folks intresse och tid för att skriva. Nu har vi kontroll och det finns en tydlig plan för hur vi jobbar med webben. Det är nog den absolut största vinsten med hela effektkartläggningen.

Mäta rätt – mäta fel

En annan viktigt punkt för Havs- och vattenmyndigheten är de mätbara målen som alltid ska återfinnas i en Effektkarta.

– Man blir lätt hemmablind när man jobbar med sin webb varje dag men genom att mäta får man svart på vitt veta om man är på rätt spår. Vi vill också kunna visa upp mot övriga verksamheten när vi gjort rätt – och vilka framgångar det lett till. Men minst lika viktigt är också vad vi gjort fel, och hur vi kan lära av det och göra bättre, menar Karl-Johan Nylén.

Stor ökning

Priset som myndigheten mottog delas ut av Web Service Award; de tillhandahåller en enkätutvärdering som läggs upp på webben och som sedan utvärderas av företaget bakom utmärkelsen. Havs- och Vattenmyndigheten har varit med två år.

– Vi hade i stort sett höjt oss på all punkter i år, och med mycket; över 20 punkter på en 100-gradig skala. Det är verkligen det bästa betyg man kan få, det hade vi aldrig klarat utan effektkartläggningen.

Underhåll slottet hela tiden

Karl-Johan menar också att det är ett kollektivt arbete av webbgruppen som står bakom vinsten. De har gjort en rejäl omstrukturering och design på webben, men också arbetat mycket bakom kulisserna med processerna för att publicera på webben. Dessutom håller man fast vid strukturen, skrivsättet och de standarder man satt. Nu jobbar man med effktstyrning i vardagen.

– När du köper ett vackert slott måste du ta hand om det, annars blir det snabbt en ruin. Du måste måla fönstren, laga hålen för att upprätthålla det där vackra slottet du en gång köpte. Jag tänker att det är precis likadant med webben. Arbetet stannar aldrig av, och det riktiga jobbet sker efter lanseringen.