As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Guld till Malmö stad – med hjälp av inUse

Read 1622 times

Guldmedalj till Malmö stad – i “Intranet & Digital Workplace Awards 2023”. Detta med hjälp av fokus på slutanvändaren, med hänsyn till en komplex publik och en innovativ approach till effektkartor. inUse var en viktig samarbetspartner för succén med intranätet.

Malmö stads intranät “Komin” vann i “Intranet & Digital Workplace Awards 2023”. Så här stod det i tillkännagivandet: “A user-centric intranet that has evolved with strong user engagement and an innovative use of impact maps”.

– De har upptäckt våra styrkor. Komin är ett stort komplext intranät för 28 000 användare i 14 förvaltningar och i 400 olika yrken. Genom att zooma ut och se till de huvudsakliga effekterna vi vill uppnå kunde vi landa i våra nya riktlinjer, säger Patrik Bergman, produktägare av intranätet på Malmö stad.

Att lyckas med intranät och digitala arbetsplatser är inte helt givet, förstår man om man följer nyhetsrapporteringen. Hur går man till väga?

– Att först lyssna på användarnas behov, innan du börjar tänka teknik. Börja med att lyssna, och bygg sen. Och gör det tillsammans med andra så du inte sitter ensam med det, säger Patrik Bergman.

Helhetsgrepp, effektmål och mätplan

inUse bidrog till ett av fundamenten i arbetet. Ett strategiskt jobb där man tog ett helhetsgrepp på effektmål och mätplan.

– Vi intervjuade och körde workshopar där vi tog fram ett nytt mätbart effektmål. Med kompletterande research kunde vi också förtydliga och fokusera det befintliga galleriet av användartyper , säger Mikael Sköld, en av strategerna i inUse-teamet, tillsammans med  Emma Nordung och Lotta Willstedt.

– Under arbetets gång blev det tydligt att vår beställare egentligen ville ta ett helhetsgrepp på hela den digitala arbetsplatsen, inte bara intranätet. Så det dröjde inte länge förrän vi drog igång nästa etapp med strategi för hela den digitala arbetsplatsen, säger Mikael Sköld.

– Vi sammanfattade arbetet i en strategisk effektkarta och skrev dessutom en instruktionsbok i effektstyrning om hur de kan jobba vidare.

– Jag mycket nöjd med att vi lyckades knyta ihop effektstyrningssäcken både strategiskt och taktiskt. 

Intranet & Digital Workplace Awards delas ut av Step Two.

Vill ni ta helhetsgrepp och få till en framgångsrik lösning, kontakta oss!