As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

4 insikter för att komma framåt med Design Leadership

Read 2684 times

Du har hört att Design Leadership är viktigt, helt enkelt avgörande för att lyckas bli en designdriven organisation. Och vi har allt att vinna på att sluta se design som något som kan väljas till om vi råkar få lite extra budget. Vi behöver få med designperspektivet där viktiga beslut fattas. Här har Design Director & UX Strategist Linda Stenmark samlat några av de bästa insikterna för att komma loss och framåt med arbetet.

McKinseys rapport visar att designdrivna organisationer är nästan dubbelt så lönsamma som sina konkurrenter. Vart tycker de att man ska börja för att komma dit? Jo, med designledarskap. 

Precis som med design, handlar designledarskap om många olika saker. Det finns idag både designledare på chefsnivå och mer informella designledare. Oavsett så kan designledarskap handla om att:

 • Bygga upp designteam.
 • Växla upp designförmågan i en organisation.
 • Skapa en bra arbetsmiljö för designarbete.
 • Effektivisera designprocess och arbetssätt, Designops.
 • Bidra med kundinsikter som ett perspektiv av flera i ”viktiga möten”.
 • Coacha designkollegor.
 • Skapa en designvision och jobba mot den.

Designers är duktiga på att se förbättringspotential

Som designers är vi duktiga på att se vad som behöver förändras, vi kan identifiera problemområden och komma på lämpliga lösningar för att förbättra det. Designledarskap handlar ofta om att jobba med dessa förflyttningar. Vi vill hjälpa både människor och arbetsprocesser att utvecklas. Vanliga förflyttningar som jag sett att designkollegor vill göra är:

 • Designmässiga ändringar.
 • Öka förståelsen för användarcentrerat arbetssätt.
 • Införa effektstyrning.
 • Förbättra samarbetet inom teamet.
 • Öka involvering av användare.
 • Förbättra sin egen designförmåga.

Här är några av de bästa insikterna för att komma framåt med ditt förflyttningsarbete.

Insikt 1: Arbeta med rimliga förflyttningar

Vi vill väl med våra idéer kring förbättringar, men ofta kan den förflyttning vi vill göra vara för stor. Många designers vill förändra världen, men det är lätt att det blir övermäktigt och att det skapas en tyngd på ens axlar. Vi tror att vi ska klara det, men utan strategiska verktyg och metoder för designledarskap blir uppgiften snabbt för stor. Ja, uppgiften att förändra världen är nog för stor trots de bästa verktygen och metoderna…
 

Insikt 2: Utöka din verktygslåda för att lyckas med förflyttningarna

Design Leadership handlar om att jobba med förflyttningar. För att lyckas med de förflyttningar vi vill göra behöver vi rätt angreppssätt. Vår verktygslåda med metoder och mentala modeller behöver utökas.

Designmognadstrappan är en bra modell för att inte försöka ta för stora kliv på en gång. Identifiera mognaden i din organisation för att kunna välja rätt aktiviteter som kan ge störst effekt för att bli mer designdriven och användarcentrerad som organisation. Nielsen Norman Group har skrivit läsvärda artiklar om olika nivåer av designmognad. 

 

Insikt 3: Kom ihåg din egen återhämtning

Återhämtning är viktigt! För att orka leda, särskilt under en förflyttning, behöver du se till att själv må bra. Det kan låta banalt men se till att uppfylla dina egna behov först. Läs vår artikel om återhämtning.

 

Insikt 4: Använd dig av empati

Vi kan lätt bli så ivriga i den förflyttning vi vill göra att vi glömmer bort att andra kanske inte är lika entusiastiska. Anledningarna till det kan vara många men det är värt att fundera på vem som påverkas av din förflyttning. 

 • Vad har de för behov? 
 • Vad har de för incitament att hänga med på förflyttningen? 
 • Vilket motstånd kan de känna? 

Vi har allt att vinna på att använda ett av UX:arens mest värdefulla verktyg: empati.


Vill du lära dig fler verktyg och angreppssätt för att jobba med designledarskap? Gå kursen i Design Leadership tillsammans med mig – allt om den här!