— 3 min read

Flera höjdpunkter på Tillgänglighetsdagarna

Read 1696 times

Vi har varit på Funkas Tillgänglighetsdagar och lärt oss mera om tillgänglighetslagstiftning, att designa för extremer och hört framtidsspaningar.

Dag 1 inleddes med att Sara Stenberg från Diskrimineringsombudsmannen (DO) berättade om den nya tillgänglighetslagen. Sedan lagen stiftades i början av året har DO mottagit 90 anmälningar; i nuläget handläggs tolv och ingen har hittills lett till domstolsförhandling. DO får många frågor om vad lagen kommer att innebära vid utforming av webbplatser, men eftersom det ännu inte finns någon praxis kan de inte ge några svar. Efterhand som de får in fler anmälningar kommer de att kunna utforma rekommendationer, och uppmanar därför de som upplevt bristande tillgänglighet på webben att skicka in anmälan.

Susanna Laurin från Funka var inte sen med att sticka ut hakan och uttrycka skepsis mot lagstiftningen. Förvisso har den nya lagen lett till att Funka fått fler uppdrag, främst från reklambyråer som levererar till offentlig sektor, men Susanna tror inte att lagstiftning är nyckeln till bättre tillgänglighet. Istället borde fokus ligga på människors inneboende drivkraft att göra bra saker, och att alla människor har rätt till de nyaste, tuffaste, snyggaste lösningarna! Nyckeln till framgång är enligt Susanna inte separata speciallösningar utan mainstreaming – en lösning som funkar för så många som möjligt.

Första dagens höjdpunkt var utan tvekan David Berman på temat ”Designing för extreme users...without trade-offs”. Iförd skyddsglasögon som simulerar synnedsättning gjorde han entré och inledde med en humoristisk berättelse om de svårigheter han hittills stött på på hotellet. Han förundrades över det faktum att han lyckats hyra bilar utan problem i många olika länder men ofta stött på problem med att sätta på duschen. När han kvällen innan ringt receptionen för att få hjälp med duschen hade han mötts av ett skratt, och en receptionist som berättade att han fick samma fråga cirka tio gånger i veckan. Det är något av ett mysterium att en så pass enkel konstruktion som en dusch kan designas till att bli omöjlig att använda utan instruktioner.

David Berman kommer från Kanada som är ett av de länder som kommit längst vad gäller tillgänglighet. På 45 minuter hann han med att i ett rasande tempo presentera bevis för att det går alldeles utmärkt att designa för extremer och skapa hållbar nytta för alla utan att behöva kompromissa, samma ämne som jag tidigare skrivit ett blogginlägg om. Några av de exempel han berättade om är horisontella stoppljus som används i vissa kanadensiska provinser och ändå gör det möjligt även för färgblinda att förstå signalerna, en mobiltjänst i Ghana som gör det möjligt att genom ett sms kunna verifiera om medicinen är äkta vara och Canada Revenue Agency som genom att skapa en tillgänglig webbsida kunnat spara stora pengar genom att underlätta för människor att själva hitta information istället för att behöva ringa och fråga.

David Berman demonstrerar skyddsglasögon som simulerar synnedsättning

Dag 1 avslutades med en kul överraskning. Tommy Edison, även känd som the Blind Film Critic på Youtube och Instagram, dök upp och berättade sitt livs historia. Med tre seende storasyskon var hans föräldrar noga med att han inte skulle särbehandlas utan få uppleva samma saker som syskonen fick uppleva. Tommy fick praktik på en radiostation och det lade grunden till en karriär inom radio, bland annat som trafikreporter. Han har fått mycket uppmärksamhet för sina filmrecensioner och de bilder han lägger ut på Instagram. Själv tycker han att Instagram är grymt, ”I take the pictures, you tell me what it all is about”.

En av höjdpunkterna under dag 2 var spelforskaren Carl Heath från Interactive Institute i Göteborg som poängterade människans (och vissa djurs) starka inneboende drivkraft att leka och spela spel. ”Spelifiering” är inget nytt fenomen – inom scoutrörelsen har man länge använt skjortans tygmärken som synliga belöningar. När man spelifierar är det viktigast att ställa dessa frågor:

  • Uppnår spelet syftet med lärandet?
  • Hur lång tid tar det att spela?
  • Är det anpassat för min målgrupp?
  • Har de rätt verktyg, kunskap och information?
  • Fungerar miljön där spelet ska spelas? 

Dagens sista talare var ”garderobsantropologen” och framtidsspanaren Stephanie Rieger som i ett halsbrytande tempo inledde med att påminna om att innan Gutenberg tryckte sin bibel 1455 så fanns det bara 30 000 böcker i hela Europa, och 75 % av dessa var på latin, förbehållna ett fåtal läsare. Inom 50 år fanns det 10–12 miljoner böcker tillgängliga för en mycket störrre målgrupp än tidigare – en demokratisering av information. Vi började formalisera, standardisera och patentera. Ett sätt att tillgängliggöra tekniska lösningar för så många användare som möjligt är att inte bygga bort flexibilitet: 
Issuing your customers with something that is rough, incomplete and possibly even sub-standard seems counterintuitive but there is growing evidence that people don't necessarily want the perfect product. They prefer to deal with something ragged around the edges that they can adapt andf improve.
– Loose, Martin Thomas

Exempel på detta är till exempel att man säljer får (!) eller torkad frukt genom att lägga upp bilder på sitt Instagram-konto.

Talarnas presentationer finns tillgängliga på Funkas hemsida.

Mycket imponerande var också konferensens simultantolkning i lurar och via teckenspråkstolk samt realtidstextning på storskärm!