As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

“Fick med mig metoder och verktyg som jag började använda på en gång”

Read 3305 times

Kursen i Effektkartläggning, Service design, UX-design och agil kravhantering ger dig en överblick inom flera områden och är en av inUse populäraste kurser. Här berättar tre deltagare som gått kursen vad de fick med sig.

Fredrik Lundström hade precis börjat en ny roll som produktledare på Riksantikvarieämbetet när han gick kursen våren 2021. Han behövde snabbt sätta sig in i flera områden och anmälde sig därför. 

— Innan jag gick kursen fanns det många ord och begrepp som bara flöt omkring. Under kursen lärde jag mig förstå innebörden av dem och olika delar inom bland annat UX, som till exempel effektkartläggning.

Sara Danielsson är krav och behovsanalytiker på AFRY och gick kursen i augusti 2021.

— Jag fick med mig mycket metoder och verktyg som jag sen kunde börja använda på en gång. Det var väldigt bra att den var så övergripande och täckte in flera större områden.

Kursen är en av inUse nyare kurser och sätter in kursdeltagaren i två av våra större expertområden – design och kravhantering. Kursen pågår under två dagar och flera av våra specialister leder den. Den behandlar områdena effektstyrning/effektkartläggning, Service design, UX design och användarcentrerad kavlitetssäkring. Målet är att deltagarna ska få en rejäl grund och en överblick där de ser hur de olika delarna hänger ihop och samverkar. Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med designmetodiker och design i sin vardag. 

”Det är ovanligt att man ser hela kedjan”

— Jag kommer ha mest nytta av att se hur de olika nivåerna hänger ihop, från effektkarta ner till kravhantering och hela kopplingen där emellan. Jag har fått en klarare bild för de olika nivåerna och kan lättare göra olika designval nu, menar Fredrik Lundström.

— Det var många aha-upplevelser! Det är ovanligt att man ser hela kedjan, var en del börjar och var en annan tar vid. Vi kunde också se vad det fick för konsekvenser om en del inte funkar, menar Anette Holzhausen som arbetar med förändringsledning och införandedesign på Arbetsförmedlingen.

Hur har det utvecklat dig att gå kursen?

— Numera tittar jag inte bara på ett behov eller en händelse utan kan verkligen se hur det ser ut före och efter ett visst moment. Jag har vässat mitt helhetsperspektiv och ser delar som jag tidigare inte var medveten om. Man behöver kunna förstå kontexten där problem och behov figurerar för att kunna förbättra på olika sätt. Kursen var väldigt matnyttig och inspirerande, den var riktigt vass, säger Sara Danielsson.

Ledarnas mottagande och bemötandet är något annat som lyfts. 

— Upplägget var väldigt proffsigt och vi var väl omhändertagna. De gav plats för alla på ett trevligt sätt och man kände sig sedd och uppmärksammad. Det betyder mycket när man går en kurs, menar Anette Holzhausen.

Vem vill du tipsa om att gå kursen?

— Även om man inte är verksam inom någon av de här områdena så funkar den som grundläggande introduktion. Det var en inbjudande nivå och känns som den riktar sig till en bred målgrupp, menar Anette.


Vill du också få en större kunskap i design och kravhantering? Nu finns flera kurstillfällen. Kolla när de ges här.