As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 3 min read

Ett år som Design Lead – genom projektets fyra årstider

Read 1823 times

Är det vinter, vår, sommar eller höst i ditt projekt? Efter drygt ett år som Design Lead i samma webbprojekt så inser jag att vi gått igenom projektfaser likt årets fyra årstider. Nu är vi nära slutleverans, och vi städar och putsar på det sista. Vi ställer i ordning, justerar, rensar upp och säkerställer – precis som när man höstar i trädgården. Löven ska räfsas och trädgårdsmöblerna packas in, bindas fast eller plockas bort för att säkra inför regn och rusk. Men vi tar det från början!

Vårvintern – uppstartsfas

Nu kör vi! Teamet är på plats och kunden är taggad att komma igång. Visionen och ambitionerna formuleras. Vi siktar högt och allt är möjligt. 

Precis som ett nytt år inleds med löften om att leva sunt och träna mer hade vi ambitionen att just det här projektet skulle bli rätt från början. Kunden och användarna skulle involveras tidigt. Vi skulle skapa gott samarbete med utvecklarna, dokumentera väl och leverera genomarbetad design i tid. 

Under projektets vårvinter var våra idéer som de allra första vårlökarna som tittar fram lite här och där i rabatterna - små och ensamma men ack så hoppingivande och vackra. Även den minsta lilla idé fick blomma ut och testas. I den här fasen handlade det om att skapa mycket nytt och våga dela med teamet och kunden tidigt för att komma framåt. Kvantitet var viktigare än kvalitet. Detaljerna fick vänta. 

Vi lärde känna varandra och provade olika sätt att formera oss. Det var som om processen växte fram organiskt. Det var en period av kontinuerlig förändring. Ingen design var helig eller satt i sten. Vi tog inspiration utifrån, lånade från varandra och testade nytt dagligen. Vi diskuterade tillgänglighetskrav och lärde oss bygga avancerade komponenter i Figma. Det fanns en tydlig framåtanda precis som när ljuset kommer tillbaka efter en lång vinter.

Försommaren – produktionsfas

Det blev en mjuk övergång in i försommaren. Obemärkt var vi plötsligt i en tid då saker och ting kom på plats. Vi hade struktur och ordning och materialet började få en stabilare form och färg. Samtidigt höll vi ett högt tempo, precis som tillvaron brukar vara på försommaren. 

Mycket ska hända samtidigt; Picknick, avslutningar, fester och en massa roligt planeras när dagarna blir ljusare och längre. Naturen fullkomligen exploderar i doft och färg. Och även i projektet slog knopparna ut i en rasande fart. Under försommaren hade vi mycket designmaterial och många parallella aktiviteter. Vi testade designen på slutanvändarna, fick vår leverans tillgänglighetsgranskad, samtidigt som vi levererade sidmallar och komponenter till utveckling i ett rasande tempo. Det var en tid av flow. Det mesta vi gjorde kändes rätt och riktigt, vi tittade sällan bakåt och var kanske heller inte så värst självkritiska.

Sensommar/höst – tid för eftertanke

Sen kom hösten. Implementationen är i full gång. Vår design får liv på testsajten och vi kan känna och klämma på riktigt. Och det är nu tveksamheterna kommer. Tillsammans med frågorna, åsikterna och insikterna av att allt inte är helt konsekvent. Vi tänker tillbaka och försöker minnas våra argument till olika designbeslut. Vi testar igen på målgruppen och ser nya saker som måste justeras. Men hinner vi med det? Är vi säkra? Nu börjar det dra ihop sig.

På hösten ändrar naturen karaktär från det lummiga klorofyllgröna till en färgsprakande fest i rött, orange och gult. Det är vackert, men på ett helt annat sätt. Det blir som ett nytt perspektiv på tillvaron. Även några designelement fick byta skepnad i denna period. Sena beslut togs för att ändra, ta bort och slå ihop. Gör om, gör rätt. Det är smärtsamt men nödvändigt att ta diskussionen om sena ändringar med kunden och utvecklingsteamet. I takt med att man letar upp varmare och tjockare kläder, behöver vi nu formulera stabilare argument och förutse alla eventualiteter.

Och vi höstar i trädgården. Vi samlar ihop, ställer in och sätter iordning inför vintern. Och här är vi nu, redo för vinter och release.

Vinter och release

Nu börjar dagarna bli kortare och mörkare. Naturen tar en paus, och så kommer även vår designinsats i projektet att göra. Under vintern saktar aktiviteterna in och avstannar en efter en. Det är andra roller som kommer in i projektet för att jobba vidare  med implementation och innehåll. Designteamet kan kura framför brasan och hoppas på goda besked om att projektet löper på enligt plan. Vi ska såklart finnas till hands för frågor när buggar ska lösas och release-planer sättas. Men designen ska förhoppningsvis stå ganska stabil.

Nyårsfesten väntar när projektet går live. Med pompa och ståt ska vi fira årets vedermödor, glädjeämnen och triumfer. Fyrverkerierna – effekten – ser vi först i användningen. Ta-da! Året har gått, allt har sitt slut. Nu blickar vi återigen framåt mot vårvinter och nya möjligheter.

Även om hösten i skrivande stund står inför dörren, så kanske du är mitt uppe i designprojektets sommaryra. Men lugn, varje säsong har sitt slut, och du kan lugnt blicka tillbaka och vara stolt över allt som åstadkommits under designåret som gått.

Reflektion för dig som Design Lead

Här kommer som avrundning några goda råd på vägen:

  • Blicka framåt. Skapa dig en bild av vad som kommer sen. Då blir det lättare att se vad man behöver göra här och nu.
     
  • Identifiera andra rollers behov. Sätt på dig beställarens och utvecklarnas skor. Hur tänker de? Vad behöver de från din leverans för att övergångarna ska bli så smidiga som möjligt? Våga föreslå nya saker efterhand för att successivt smörja maskineriet.
     
  • Tänk agilt. Allt blir inte perfekt i första rundan. Design måste mogna fram och testas, förkastas, göras om och förfinas. Det vi ser framför oss i våra designverktyg kommer få fler dimensioner när det väl omvandlas i kod och sätts i händerna på användarna. 

För min del har jag lärt mig massor under året som design lead. Så här i efterhand är det tydligt att projektets årstider har väldigt olika karaktär och psykologi. När man är medveten om variationerna är det också lättare att rusta sig och klä sig därefter.

Och slutligen – glöm inte ta vara på och njuta av varje årstid i projektet.


Kontakta oss om du behöver stöd eller hjälp med Design Lead!