— 1 min read

Enklare och effektivare säljstöd

Read 865 times

Förnyelsen av återförsäljarsystemet TACDIS innebar inte bara ett grafiskt ansiktslyft. Den nya plattformen har skapat ett optimerat arbetsflöde och en bättre användarupplevelse. Resultatet: En mer effektiv webbapplikation.

Vi på inUse har hjälpt Volvohandelns Utvecklings AB att förnya den tekniska plattformen för sitt återförsäljarsystem TACDIS. Arbetet grundade sig i att skapa en konsekvent och maximerad användarupplevelse utifrån en webbplattforms nya möjligheter samt att optimera arbetsflöden i systemet.

Det omfattande förnyelsearbetet utgick från effektkartläggningar av berörda delsystem inom TACDIS, så som fordonsförsäljning och service samt reparation. Detta arbete gav projektet en övergripande strategi och en gemensam målformulering för det förändringsarbete som skulle genomföras. Läs den fortsatta historien på vår case-sida.