— 1 min read

”Det gäller att behålla kvalitet och fortsätta skapa värde”

Read 903 times

inUse har specialdesignat en hjälp för företag i dessa coronatider. Vi hjälper de som redan investerat i Microsoft Teams – att få arbetet att fungera fullt ut nu när det stormar som mest. – Att fortsätta skapa värde och att få varje medarbetare att trivas och tillföra sitt allra bästa är såklart extra viktigt under en kris, säger Nathalie Tindsjö på inUse.

Nästan alla verksamheter har ställt om till digitala möten och samarbetsforum. Och väldigt många känner begränsningar och svårigheter, det blir pressat helt enkelt. 

Även för de som har investerat i ett bra verktyg som Microsoft Teams känns övergången sannolikt inte helt sömlös.

– Det vi lärt oss genom åren är att det krävs en arbetsinsats för att få allt att stämma när man förändrar sitt sätt att arbeta, säger Nathalie Tindsjö, Deputy Regional Director och Service Designer på inUse.

– Att få det digitala och fysiska att samverka – och få det att höja värdet på helheten – är i sig inget nytt för oss, men det blir extra viktigt att få det att flyta ordentligt nu under coronakrisens påverkan. 

Utveckla och förändra

Under dessa tider ställs det ju också nya krav. Man behöver utveckla och förändra verksamheten, verkligheten ser annorlunda ut.

– Det gäller att formulera hur Teams kan hjälpa organisationen att nå verksamhetsmålen och att dessutom kunna mäta hur man lyckas, säger Nathalie Tindsjö.

Ni har ju nyligen, innan coronakrisen, hjälpt två stora verksamheter med att digitalisera sina arbetsplatser. Två förändringsresor som inkluderade över 150 000 medarbetare…

– Ja, båda uppdragen bestod i att sätta medarbetaren i fokus för att därefter kartlägga hur vi med hjälp av Office 365 och Teams kunde realisera den digitala arbetsplatsen med syfte att effektivisera och förenkla vardagen. 

– Det blev två lyckade projekt där vi arbetade tvärfunktionellt över hela organisationerna, två transformationer som innebar beteendeförändringar i deras sätt att arbete tillsammans.

– Det är precis sådana förändringsresor som väldigt många företag och organisationer står mitt uppe i just nu.


Behöver ni hjälp med få ut mer av Microsoft Teams – kontakta Ingrid Domingues eller Nathalie Tindsjö på inUse!