— 4 min read

Designtrenderna 2019: AI, medmänsklighet, tillgänglighet och… bångstyrighet…?

Read 1415 times

Vad är det som gäller 2019, eller vad borde gälla? Vi frågade fyra ess på inUse och fick trendspaningar inom Service Design, Business Design, Inkluderande design och Innovation. Vi fick givetvis en spanare som satte sig på tvären och vände upp och ner på hela frågeställningen, sist här i artikeln. 

Pontus Wärnestål, Director of Service Design

– Jag börjar med två saker som tydligt – och verkligen – är på gång. Den första: Ökat fokus på data-drivna tjänsteplattformar och AI. Det vill säga rollen som Service Design spelar när det gäller strategisk datainsamling i de touchpoints vi designar och de tjänster som kan byggas på det här nya designmaterialet. Det ger nya typer av värden och funktionalitet, men också risker när det gäller vad vi outsourcar till autonoma system. Dessa värden och risker måste vi undersöka och designa för. Och det kräver nya verktyg och metoder. 

Tips på temat:

– Den andra saken är ett ökat fokus på ett systemiskt – inte systematiskt – angreppssätt: dels koppling mellan cirkulär ekonomi och tjänstedesign, dels resursintegrering av alla aktörer och system som ingår i ett ekosystem av tjänster. I korthet: överlappet mellan Business Design, hållbarhet och Service Design.

– Den tredje saken är nåt som bör vara i ropet, i synnerhet om man tittar på Sverige: Samhällsbygge och E-governance. Sverige har i viss mån halkat efter när det gäller digital offentlig tjänsteutövning. Flera länder runt om i Europa har kommit mycket längre när det gäller detta och här efterlyser jag mycket högre aktivitet och en tydlig riktning från regeringens sida.

Emma Estborn, Business Manager

– Det här är mina spaningar. Den första kallar jag: Från kvadratmeter till design av den mänskliga kontexten. 2019 hoppas vi blir året då alla som bygger fysiska miljöer går från att forma enskilda lösningar till att designa kontexten som husen befinner sig i. Vi ser redan idag en trend att arkitekter och fastighetsbolag, som tidigare haft fokus på byggnader, börjar ställa om till uppdrag som inkluderar design av platsen som helhet. Samhällsbyggare skapar framtidens städer genom fokus på hur människan kan leva och verka hållbart i dem. Uppdragen går från att bygga kvadratmeter till att forma miljöer där människor kan leva ett gott liv. Utgångspunkten blir då att förstå mänskliga behov. Att utforska hur vi kan forma miljöer som passar människor istället för tvärtom. 2019 är tjänstedesign och upplevelsedesign centrala för att förstå beteenden och designa de interaktioner och tjänster som krävs för att skapa mänskliga platser.

Den andra: Fysiska miljöer innoveras genom att integreras med de digitala. Från andra sidan kommer i grunden digitala bolag som Amazon och Alibaba som nu skapar fysiska butikskoncept. När utgångspunkten är att skapa helhetsupplevelser genom sömlösa interaktioner mellan digitala och fysiska tjänster och kontexter, blir de fysiska miljöerna formade på andra sätt. Kinesiska Hema, en del av Alibaba, är en plats för att ”learn, eat and buy food” – i den ordningen. Detta kommer vi säkerligen se mer av från de svenska butikskedjorna framöver, som börjat innovera tjänster som passar kundens liv istället för tvärtom. 2019 ger vi – bortom att välja mellan att köpa mat i butik eller online – till sammanhängande tjänster i båda kontexterna.

– Och på temat sömlösa upplevelser mellan digitala och fysiska kontexter kommer vi 2019 äntligen få ordning på painpointen "the last mile” – att efter att du handlat online behöva göra olika turer för att hämta paketet, åka hem prova och sedan tillbaka för att eventuellt returnera. Fysiska paketleverans-koncept som Doddle börjar få sin motsvarighet i SverigeKön till postombudet i matbutiken och på macken kommer gissningsvis snart vara betydligt kortare. 

Sara Lerén, Director of Agile Development and Inclusive Design

– En spaning om inkluderande design är att fler och fler stora bolag åker på böter i USA eftersom deras sajter inte är fullt tillgängliga, till exempel Domino's pizza och SAS. Tittar man på Norden så har Norge kommit längre än Sverige och många väntar och hoppas på en europeisk lagstiftning snart ska komma på plats.

– Begripsams undersökning Svenskarna med funktionsnedsättning och internet visar på stora brister i tillgängligheten på många svenska sajter. Just därför är det glädjande att den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG, just nu rekryterar en person som ska arbeta med digital tillgänglighet. Förhoppningsvis blir det en lyckad rekrytering så att DIGG kan vara med och driva utvecklingen framåt så att så många som möjligt kan dra nytta av digitaliseringen.

Och det vore inte en bra trendspaning med kritiska tänkare om inte nån började ifrågasätta hela konceptet. Vår sista spanare sätter sig, intressant, på tvären.

David de Léon, Director of Design and Innovation

– Trendspaningar är kul, men man får ta dem med en nypa salt. Två nypor. Vanligen bygger spaningarna på ett eller några enstaka exempel som extrapoleras på tendentiöst och spekulativ vis. Så får det kanske vara. Vad kan vi säga om framtiden som inte är spekulativt? Trendspaningar är också konsultbyråernas reklambroschyrer. Syftet är att visa hur lite du vet, hur illa det kommer gå för dig eftersom du vet så lite, och hur insatt avsändaren är istället.

– Exemplen i sig brukar dock vara inspirerande och tankeväckande. Nya produkter, fiffiga tjänster och smarta affärsmodeller. Det är dessa man vill åt. Jag brukar fråga mig vad det är som gör ett visst exempel intressant. Vad är det som funkar? Vad är det för behov som tillgodoses? Vilken insikt eller abstrakta princip är det som ligger bakom trenden? Jag tror att det ger oss mer att förstå en trend i nutid, att gräva djupare där vi står, än att extrapolera framåt. Att blicka inåt och bakåt kan paradoxalt nog ge ett större strategiskt försprång.

– Så vad är det vi behöver förstå? Först och främst människor. Hur de tänker och vad som driver dem. En produkt eller tjänst kommer bara att vara framgångsrik om den löser ett problem som folk har, eller möter ett behov. Det kan handla om överlevnad, men lika gärna om att upprätthålla sin självbild, skapa mening, lätta på livsledan, eller att accepteras och uppskattas av gruppen.

– Nyckeln i att förstå andra människor är att man slutar ta sig själv som representativ för mänskligheten. Det är inte lätt. Kanske är det det svåraste som går att göra.

Så är det. Svårt. Men visst har ni fått igång lite tankar om vad 2019 kan och bör innebära.

Gå en kurs på inUse Academy!