— 2 min read

Designmetoder hjälpte biblioteket i Uppsala

Read 1811 times

Barnbiblioteket Läsfabriken i Uppsala hade en önskan om att förbättra upplevelsen för sina besökare. inUse tog sig an uppdraget med fokus på Design Thinking, och fick saker att gå från idéer till goda resultat.

Vad var utmaningen?

Läsfabriken, ett barnbibliotek i Uppsala, ville skapa en bättre biblioteksupplevelse för besökarna. De ville i synnerhet skapa ett möte med biblioteket som besökaren ville komma tillbaka till.

Man kunde sedan tidigare en del om UX-metodik, hade värmt upp med ett antal kurser och det fanns många idéer i omlopp. För att riktigt rivstarta tog man hjälp av oss på inUse för att agera designcoacher – med moderna metoder och tankesätt. 

– Det handlar om att skapa strukturerade feedbackloopar som bygger på varandra, och att börja bygga en lärande organisation. Det är en grundbult i designmetodiken, berättar Sigrun Tallungs, erfaren Service Designer som coachat i uppdraget.

Hypoteser, workshops & användning

Sigrun Tallung var tillsammans med Anna-Karin Johansson de två designcoacherna i projektet, som bidrog med två workshops där bibliotekarierna fick ta del av både teori och praktik. Tillsammans formulerade de problem, samlade befintlig kunskap och kopplade ihop detta till vad man ville uppnå. Bibliotekarierna fick hemläxor och kom tillbaka till bordet med ny inspiration.

– En hemläxa var att börja skapa hypoteser för vad de ville förändra, vilket nytt beteende man antog att det skulle leda till samt hur experimentet skulle utvärderas. På så vis skapades en rutin för hur de alltid kom framåt, berättar Sigrun.

Läsfabriken fick också hjälp med att komma igång med bra besökarintervjuer.

– Innan intervjuerna utfördes i skarpt läge tog vi tid till att resonera mycket kring hur man formulerar frågor för att få riktigt värdefulla svar. Och efteråt bearbetadeintervjuerna tillsammans med Läsfabriken för att hitta insikterna som skulle tas vidare.

Vad blev resultatet?

När vi nu besöker Läsfabriken visar de upp sina ständigt pågående experiment, som alla har en planerad utvärdering. Den rutinen satte sig från start. Läsfabriken har full fart i sitt användarcentrerade arbetssätt. 

Ett exempel är att man tagit grepp om frågan "Hur ska en lokal kunna “berätta” om hur den ska användas?", för att alla ska känna sig välkomna och samtidigt bete sig så att alla andra också trivs. Att det ska uppmuntras till lugn och läsning. Att föräldrar plockar undan efter sina barn. Att studenter känner sig välkomna att plugga, men förstår att det är på barnens villkor.

Ett handfast enkelt exempel är att få skogränsen att fungera. Att få skorna att åka av naturligt och att personalen inte skulle behöva påminna. Iterationer med utvärdering, mätbart och tydligt.

– Vi började med en starthypotes om vad vi ville uppnå för effekt och beteende, säger Ida Hedin, verksamhetsledare Läsfabriken i Uppsala.

– Och skogräns är något som kan verka futtigt, men sen tog vi det vidare till andra områden som exempelvis hur vi som personal kunde bli mer tillgängliga.

Bibliotek insidan med skogräns.

Skisser för skogräns i biliotek.

– Det vi tar med oss är att jobba strukturerat runt vad är det vi vill uppnå, att sätta ord på vad som skaver och vad vi egentligen vill lösa, och sen att på ett strukturerat sätt utvärdera och bygga vidare på den kunskapen, säger Ida Hedin.

– Vi är ju supernöjda med förra årets utvecklingsarbete kopplat till UX och jag tror alla i arbetsgruppen skriver under på att vi verkligen gjorde en förflyttning i rätt riktning. Det var helt rätt tänkt att satsa på att hela gruppen skulle delta, på olika sätt, och lära sig om metoderna. Det var väldigt bra att vi kunde lägga upp jobbet på ett helt år och kunde jobba långsiktigt.

Designcoachning – stärka teamet på plats

I denna typ av coachinguppdrag är inUse mindset att lyfta fram och utgå från den kunskap som finns på plats. Inte komma med färdigt material och lösningar. Metoden är: Låt oss lösa problemen tillsammans samtidigt som vi reflekterar runt de metoder vi använder. Alltså produktion och lärande parallellt.

Har ni också idéer men har svårt att komma vidare? Kontakta oss på inUse så hjälps vi åt!