— 1 min read

Designer, tänk på kontrasten!

Read 1926 times

Små justeringar kan göra stora skillnader – inte minst vad gäller tillgänglighet. Johanna Braaf och Alexander Skogberg på inUse berättar här om ett projekt där man med enkla korrigeringar kom upp på godkänd nivå och därmed ökade tillgängligheten för en webbplats.

Jobba med oss på inUse – de här söker vi just nu!

Att säkra god tillgänglighet i digitala lösningar är tyvärr något det ofta slarvas med. Men lyckligtvis är det allt oftare ett krav för myndigheter och annan offentlig verksamhet, så också i ett projekt som vi nyligen jobbade med.

En av många saker att styra upp enligt WCAG – Web Content Accessibility Guidelines – är kontrasten mellan text och bakgrund. Det finns många olika typer av synnedsättningar och slarvar man bara lite med detta kommer många människor få svårt att ta del av innehållet. När man arbetar med tillgänglighet är det viktigt att tänka på att det inte finns några "normala" användare. Funktionsnedsättningar är en gråskala och bra tillgänglighet gynnar alla som brukar en digital lösning som exempelvis app eller webbplats. För WCAG 2.0 nivå AA ska kontrasten vara minst 4,5:1 för normal text. Fet eller stor text med en kontrast på 4,5:1 mot bakgrunden uppnår nivå AAA.

Vad gör du då när det redan finns en grafisk profil där kontrasten inte är tillräcklig för WCAG:s krav? Jo, du justerar.

Kunden i vårt projekt hade som krav om att följa WCAG 2.0 och vi misstänkte direkt att kontrasten var för låg. Vi kontrollerade med ett mätverktyg, och mycket riktigt var det så. Med små justeringar mot en mörkare nyans kunde vi sedan testa oss fram till en godkänd nivå.

Vi skapade en färgkarta med de befintliga färgerna samt med de nya justerade och genom att visa konstrasten före och efter var det enkelt att få de nya färgerna bekräftade och godkända av kunden. 

I detta projekt användes en färgad text mot vit bakgrund, eller vit text mot en färgad bakgrund och i det här fallet var det alltså kontrasten mot vit som skulle uppnå WCAG:s krav för bästa läsbarhet. 

För att snabbt och enkelt stämma av att kontrasten är tillräcklig finns det flera verktyg, ett av dem hittar du här! 


Jobba med oss på inUse – de här söker vi just nu!